Otázky a odpovědi

Co znamená, že Erogenetic je body-psychoterapeutický systém orientovaný na zdroje?

Rakouský psychoanalytik Wilhelm Reich se ve 30. letech 20. století odklonil od tehdejší formy psychoanalýzy a začal pracovat se svými klienty přes dechová cvičení nebo pomocí doteku (masáží, protitlakem atp.). Podařilo se mu tím lépe pracovat s psychosomatickými konflikty, které mají svůj původ v ranném dětství, často též v preverbálním období života, a jsou tak verbálním terapiím špatně přístupné. Naopak v práci s tělem se k nim dostal velmi rychle a přímo.

Člověka vnímal Reich jako primárně “čistého”, přirozeně etického, zdravého a plného energie. Teprve až přizpůsobováním se společenským nařízením a zvyklostem vznikají neurózy a člověk ztrácí kontakt sám se sebou, se všemi důsledky jako je např. nízká sebehodnota, nebo neschopnost vzít svůj život do vlastních rukou i podílet se zdravě na veřejném a společenském dění.

Psychoterapie zaměřená na zdroje se nesoustředí neurózy, ale právě na zdroje, které jsme měli k dispozici předtím než neuroza vznikla. Ke svému “lepšímu já”, po kterém všichni toužíme, se nemusíme “vypracovávat”, ale stačí se vrátit ke svým zdrojům a prožít je tak silně, abychom se s nimi identifikovali více než se svojí neurotickou osobností. Pokud dáme v našem životě prostor našim zdrojům, samy nás povedou a nemusíme se vydat dlouhou, namáhavou a často frustrující cestou práce s našimi neurózami.

Navíc naše zdroje máme u sebe neustále k dispozici. Být šťastný a plný energie je přirozené. Když potkáme smutného člověka, ptáme se ho, co ho trápí, co se mu stalo. Když potkáme šťastného člověka, neptáme se ho, co se mu stalo, štěstí je přirozené. Proto je také práce se zdroji velmi přirozená a srozumitelná pro každého.

Erogenetic využívá zdroje z našeho dětství i zdroje duchovní. Každý z nás se narodí jako jedinečná bytost se svými hodnotami a posláním. To je nezávislé na naší genové výbavě zděděné po předcích i rodičovské výchově – většina z nás během života přijde k uvědomění, že rodiče a předci jsou nám blízcí, ale přesto jsme v něčem odlišní. Erogenetic nám pomáhá v tomto uvědomění a v následné realizaci svého životního poslání v prostředí a vztazích, v kterých žijeme. Odměnou je nám pocit oprávněnosti – jsem na správném místě, jsem sám se sebou spokojený, dělám to co mě naplňuje a mám blízké vztahy s ostatními.


 

Z jakých teorií Erogenetic vychází?

 

Kromě W. Reicha, S. Freuda a Gerdy Boyesen, viz otázka k body-psychoterapii, je Erogenetic inspirován C. G. Jungem, Ronaldem Laingem a Rudolfem Steinerem. To mu dává větší rozhled a uvažování v širším kontextu než jsou pouze primární energie. Více si přečtěte v článku Vnitřní chaos a jeho logika.


 

Jakou sebezkušenost na výcviku získám?

Výcvik je sebezkušenostní v rámci individuálním procesu. Nejen teoreticky, ale především sebezkušenostně budeme procházet všemi tématy, a to v tom pořadí jak na sebe v životě přirozeně navazují. Budete tím mít možnost si znova “přeskládat” důležité momenty svého vývoje do zdravější (ne-neurotické) formy.

Výcvik je spíše zaměřen na odbornost v rámci jednotlivých témat, jejichž rozsah je opravdu obrovský, proto nezbude čas úplně na všechno. Skupinovou dynamiku bude výcvik obsahovat velmi okrajově. Obecným a praktickým zásadám práce s klientem bude věnován menší prostor, protože nejsou specifické pro Erogenetic a snadno si je lze doplnit samostatným seminářem (dostanete doporučení).


 

Jak to bude vypadat na výcviku prakticky?

Na výcviku budeme postupně procházet jednotlivá témata vývojových fází a jejich návaznost na elementy, energetické dráhy a emocionální funkci vnitřních orgánů. Jádrem je právě pochopení těchto souvislostí a schopnost vidět je v problému, s kterým přijde klient, ať už se jedná o psychické téma nebo tělesný symptom.

Následně se budeme učit, jaký další krok v terapii je potřeba udělat a jakým způsobem – ať už verbálně, tedy na co se zeptat a jak vést rozhovor, nebo s využitím doteku, masáže, imaginace nebo konstelace. Naučíme se jaké techniky použít podle klienta a situace, např. kdy není vhodná masáž, ale spíše kognitivní přístup.


 

Jakou akreditaci má výcvik Erogenetic?

Výcvik není akreditovaný žádnou veřejnou institucí. Podle současné české legislativy Vás to neomezuje v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.
Znalosti z výcviku můžete využít i pro práci s klienty ve zdravotnickém zařízení (nebo na pojišťovnu), je ale nutné mít hotový jiný psychoterapeutický výcvik akreditovaný v ČR a vystudovanou klinickou psychologii, nebo psychiatrii.

Obě oblasti působnosti mají své výhody a nevýhody a svá specifika. Ve zdravotnickém systému budete mít dostatek klientů, ale kontext práce i jejich motivace bývá jiná, než při provozování psychoterapie jako volné živnosti, kde klienti přichází čistě ze své vlastní vůle.