Výcvik Erogenetic

Erogenetic je na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický systém vyvinutý psychoterapeutkou Grace Wallem. Od roku 1987 sjednocuje a pozvedá na novou úroveň teorie průkopníků poznání lidské psychiky: Rudolfa Steinera, Sigmunda Freuda, C. G. Junga, Wilhelma Reicha, R. D. Lainga a zakladatelky biodynamické psychologie a psychoterapie Gerdy Boyesen.

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Na výcviku se naučíme terapeuticky pracovat s tělem, jeho zdroji a energií pomocí technik doteku, masáže, analýzy, hraní rolí a konstelací a poznáme emocionální funkce orgánů a jejich propojení s vnitřním konfliktem.

Témata výcviku

Emocionální orgány. Každý z našich 12 vnitřních orgánů má svoji fyziologickou, ale i emocionální funkci. Pokud se orgán dostane do nerovnováhy, ovlivňuje nebo zamezuje životním energiím na různých fyziologických, emocionálních a psychických vrstvách.

Fáze vývoje jedince. Každá fáze našeho vývoje (prenatální, orální, anální, genitální, oidipální, puberta, dospívání a dospělost) se vztahuje k určitému emocionálnímu orgánu. Objevíme zde propojení psychiky a těla a vnitřní výzvy i nebezpečí emocionálních pastí.

Svaly a meridiány. V tradiční čínské medicíně každý orgán souvisí s určitým svalem a meridiánem (energetickou drahou). S emocionálními orgány můžeme pracovat i skrze dotek a masáž (případně akupunkturou pro zájemce), snadněji tak uvolníme tělo v souvislosti s emocionálním nebo psychosomatickým tématem.

Elementy. Elementy (základní prvky a minerály) mají fantastickou sílu v přírodě a všech živých organismech a mají velký vliv i na procesy emocionální úrovně.

Komunikace. Mezi elementem, emocionálním orgánem, svalem, meridiánem a vývojovou fází existuje spojení a probíhá komunikace. Tu přirozeně následují archaické a duchovní síly.

Analýza. Analytický systém je trojrozměrný v dimenzích eros-geny-etika (životní energie a potenciál, struktura, smysl a životní poslání). Porozumíme komunikaci mezi jednotlivými procesy a naučíme se klientovi klást ty správné otázky.

Konstelace a hraní rolí. V konstelaci nastavíme konflikt mezi emocemi, orgánem a elementy a sledujeme, jak se utváří stresové napětí v organismu, osobnostní konflikt, charakterová struktura osobnosti a emoční reakce. Na základě toho můžeme vést proces konstelace a dát prostor individuálním procesům klienta i zástupců, tak aby se odhalila jednotlivá témata a otevřel se prostor pro podporu od primárních i duchovních sil. Klient i zástupci tak mohou zažít léčivou sílu a projít transformací svého tématu. Podporou procesu je také skupinová energie a specifická hudba.

Grace_100x138Výcvik obsahuje teorii, sebezkušenost, nácviky a skupinovou supervizi. Navíc dostanete témata na domácí samostudium a shrnující manuál ke konci výcviku.

Výcvik vede senior psychoterapeutka a trenérka v biodynamickém výcviku G. Grace Wallem (Dánsko), zakladatelka systému Erogenetic.


 

Praktické informace k výcviku

Výcvik se skládá z prodloužených víkendů mimo město (dále intensive, každý od středy večer do neděle odpoledne, 30 výukových hodin) a teoretických víkendů v Praze (od pátečního večera do nedělního odpoledne, 15 výukových hodin) s četností 4-5 setkání za rok, takže bude dostatek času na zažití a ztrávení probrané látky. Výcvikové workshopy nebudou přes letní prázdniny a pokusíme se vyhnout i jarním prázdninám. Celková časová dotace je 375 hodin (po 60 min.) Účastníkům je doporučeno uspořádat si navíc jednou ročně vlastní procvičovací víkend bez lektorky.

Předpokládaný rozvrh jednotlivých setkání na rok 2018:

  1. 2018 24.-28. říjen – intensive 1
  2. 2018 30. listopad – 2. prosinec – víkend 1

Předpokládaný konec výcviku je v prosinci 2021.

Všechna výcviková setkání jsou v České republice:

  • intensive: Dům Jógy v Hlavici, mezi Mnichovým hradištěm a Českým Dubem.
  • víkend: Praha, místo bude upřesněno (přespání na místě za cca 150 Kč/noc)

Cena: 200 Kč za výcvikovou hodinu. Cena ubytování, stravy a nájmu haly by neměly přesáhnout 3000 Kč za instensive a 500 Kč za víkend. Celkové roční náklady (včetně ubytování atd.) by v současných cenách neměly přesáhnout 32.000 Kč. Cena může být poměrně upravena pokud inflace nebo kurz Kč-Euro přesáhne 3%. Výcvik se platí jako celek, to znamená včetně promeškaných hodin při pozdním příjezdu nebo vynechání workshopu (v tomto případě se samozřejmě neplatí strava a ubytování). Platba za workshop bude zhruba měsíc dopředu a záloha vždy 2 workshopy dopředu.

Výcvik je otevřený i zájemcům ze zahraničí a vše bude tlumočeno česko-anglicky. Do výcviku se nelze přidat po jeho zahájení. Očekáváme skupinu kolem 20 účastníků.


Podmínky vstupu do výcviku

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Podmínkou vstupu je účast na víkendovém nebo vícedenním semináři Erogenetic před výcvikem a individuální terapie během výcviku.

Výcvik je sebezkušenostní. Počítejte s tím, že jak se bude postupně procházet jednotlivými tématy, budou se Vám otevírat i v osobním životě. Proto je nutné mít osobu, na kterou byste se mohli v případě nutnosti obrátit pro podporu. K začátku výcviku byste měli již mít navázanou spolupráci s jedním terapeutem, tj. mít již za sebou minimálně 5 hodin individuální terapie u jednoho terapeuta. Vhodné jsou zejména podporující psychoterapeutické směry pracující s tělem, např. biorelease, biodynamika, nebo masážní terapie, které umožňují intenzivní emocionální zážitky strávit. Naopak nejsou vhodné analytické nebo behaviorální terapie, které mohou proces narušit.

Výcvik je sebezkušenostní v rámci individuálním procesu. Neobsahuje skupinovou dynamiku. Profesionální část je zaměřena na odbornost v rámci jednotlivých témat, obecným zásadám v práci s klientem bude věnován menší prostor.

Do výcviku se přihlaste online zde. Odpovíme Vám do jednoho týdne.


Ukončení výcviku a certifikát

Výcvik lze absolvovat jako sebezkušenostní, bez certifikátu, s podmínkou minimální účasti, ale bez nutnosti splnit další podmínky. K získání certifikátu Erogenetic terapeuta je třeba splnit všechny následující podmínky a po určitou dobu pracovat pod supervizí.

  • minimální účast 90% (matky se mohou část výcviku účastnit s miminky, kontaktujte nás pro více informací)
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie a praxe
  • odevzdání 2 kazuistik (případová studie) s klientem (lze dodatečně po ukončení výcviku)
  • absolvování 2 individuálních supervizí kazuistiky a práce s klientem u Grace (lze dodatečně po ukončení výcviku)

Po získání certifikátu budete zařazeni na veřejný seznam Erogenetic terapeutů.

Výcvik není akreditovaný žádnou veřejnou institucí. Podle současné české legislativy Vás to neomezuje v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.


Přečtěte si časté dotazy a odpovědi a další otázky pište na email erogenetic@gmail.com.


 

For english text please visit erogenetic.eu