Výcvik Erogenetic

Erogenetic je na zdroje orientovaný body-psychoterapeutický systém vyvinutý psychoterapeutkou Grace Wallem. Od roku 1987 sjednocuje a pozvedá na novou úroveň teorie průkopníků poznání lidské psychiky: Rudolfa Steinera, Sigmunda Freuda, C. G. Junga, Wilhelma Reicha, R. D. Lainga a zakladatelky biodynamické psychologie a psychoterapie Gerdy Boyesen.

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Na výcviku se naučíme terapeuticky pracovat s tělem, jeho zdroji a energií pomocí technik doteku, masáže, analýzy, hraní rolí a konstelací a poznáme emocionální funkce orgánů a jejich propojení s vnitřním konfliktem.

Témata výcviku

Emocionální orgány. Každý z našich 12 vnitřních orgánů má svoji fyziologickou, ale i emocionální funkci. Pokud se orgán dostane do nerovnováhy, ovlivňuje nebo zamezuje životním energiím na různých fyziologických, emocionálních a psychických vrstvách.

Fáze vývoje jedince. Každá fáze našeho vývoje (prenatální, orální, anální, genitální, oidipální, puberta, dospívání a dospělost) se vztahuje k určitému emocionálnímu orgánu. Objevíme zde propojení psychiky a těla a vnitřní výzvy i nebezpečí emocionálních pastí.

Svaly a meridiány. V tradiční čínské medicíně každý orgán souvisí s určitým svalem a meridiánem (energetickou drahou). S emocionálními orgány můžeme pracovat i skrze dotek a masáž (případně akupunkturou pro zájemce), snadněji tak uvolníme tělo v souvislosti s emocionálním nebo psychosomatickým tématem.

Elementy. Elementy (základní prvky a minerály) mají fantastickou sílu v přírodě a všech živých organismech a mají velký vliv i na procesy emocionální úrovně.

Komunikace. Mezi elementem, emocionálním orgánem, svalem, meridiánem a vývojovou fází existuje spojení a probíhá komunikace. Tu přirozeně následují archaické a duchovní síly.

Analýza. Analytický systém je trojrozměrný v dimenzích eros-geny-etika (životní energie a potenciál, struktura, smysl a životní poslání). Porozumíme komunikaci mezi jednotlivými procesy a naučíme se klientovi klást ty správné otázky.

Konstelace a hraní rolí. V konstelaci nastavíme konflikt mezi emocemi, orgánem a elementy a sledujeme, jak se utváří stresové napětí v organismu, osobnostní konflikt, charakterová struktura osobnosti a emoční reakce. Na základě toho můžeme vést proces konstelace a dát prostor individuálním procesům klienta i zástupců, tak aby se odhalila jednotlivá témata a otevřel se prostor pro podporu od primárních i duchovních sil. Klient i zástupci tak mohou zažít léčivou sílu a projít transformací svého tématu. Podporou procesu je také skupinová energie a specifická hudba.

Grace_100x138Výcvik obsahuje teorii, sebezkušenost, nácviky a skupinovou supervizi. Navíc dostanete témata na domácí samostudium a shrnující manuál ke konci výcviku.

Výcvik vede senior psychoterapeutka a trenérka v biodynamickém výcviku G. Grace Wallem (Dánsko), zakladatelka systému Erogenetic.


 

Praktické informace k výcviku

Výcvik se skládá z prodloužených víkendů mimo město (dále intensive, každý od středy večer do neděle odpoledne, 30 výukových hodin) a teoretických víkendů v Praze (od pátečního večera do nedělního odpoledne, 15 výukových hodin) s četností 4-5 setkání za rok, takže bude dostatek času na zažití a ztrávení probrané látky. Výcvikové workshopy nebudou přes letní prázdniny a pokusíme se vyhnout i jarním prázdninám. Celková časová dotace je 375 hodin (po 60 min.) Účastníkům je doporučeno uspořádat si navíc jednou ročně vlastní procvičovací víkend bez lektorky.

Předpokládaný začátek je v roce 2019 s následujícím rozvrhem jednotlivých setkání. Termíny se mohou změnit a výcvik posunout na pozdější dobu. Přesný rozvrh bude vypsán na podzim 2018.

  1. 2019 9.-14.4. – intensive A-fáze
  2. 2019 29.5.-2.6. – intensive A-fáze
  3. 2019 27.-29.9. – víkend teorie A-fáze
  4. 2019 4.-8.12. – intensive

Předpokládaný konec výcviku je na přelomu 2021/22. Celková délka výcviku jsou 3 roky.

Všechna výcviková setkání jsou v České republice:

  • intensive: Dům Jógy v Hlavici, mezi Mnichovým hradištěm a Českým Dubem.
  • víkend: Praha, místo bude upřesněno (přespání na místě za cca 150 Kč/noc)

Cena: 200 Kč za výcvikovou hodinu. Cena ubytování, stravy a nájmu haly by neměly přesáhnout 3000 Kč za instensive a 500 Kč za víkend. Celkové roční náklady (včetně ubytování atd.) by v současných cenách neměly přesáhnout 32.000 Kč. Cena může být poměrně upravena pokud inflace nebo kurz Kč-Euro přesáhne 3%. Výcvik se platí jako celek, to znamená včetně promeškaných hodin při pozdním příjezdu nebo vynechání workshopu (v tomto případě se samozřejmě neplatí strava a ubytování). Platba za workshop bude zhruba měsíc dopředu a záloha vždy 2 workshopy dopředu.

Výcvik je otevřený i zájemcům ze zahraničí a vše bude tlumočeno česko-anglicky. Do výcviku se nelze přidat po jeho zahájení. Kapacita je 24 účastníků.


Podmínky vstupu do výcviku

Výcvik je vhodný pro psychoterapeuty, ať už pracující verbálně nebo s tělem, maséry, akupunkturisty a příbuzné profese i zájemce o seberozvoj, pokud už mají určitou zkušenost. Podmínkou vstupu je účast na semináři Erogenetic kdykoliv před výcvikem a individuální terapie během výcviku.

Výcvik je sebezkušenostní. Počítejte s tím, že jak se bude postupně procházet jednotlivými tématy, budou se Vám otevírat i v osobním životě. Proto je nutné mít osobu, na kterou byste se mohli v případě nutnosti obrátit pro podporu. K začátku výcviku byste měli již mít navázanou spolupráci s jedním terapeutem, tj. mít již za sebou minimálně 5 hodin individuální terapie u jednoho terapeuta. Vhodné jsou zejména podporující psychoterapeutické směry pracující s tělem, např. biorelease, biodynamika, nebo masážní terapie, které umožňují intenzivní emocionální zážitky strávit. Naopak nejsou vhodné analytické nebo behaviorální terapie, které mohou proces narušit.

Výcvik je sebezkušenostní v rámci individuálním procesu. Neobsahuje skupinovou dynamiku. Profesionální část je zaměřena na odbornost v rámci jednotlivých témat, obecným zásadám v práci s klientem bude věnován menší prostor.

Do výcviku se přihlaste vyplněním formuláře zde. Odpovíme Vám většinou do jednoho týdne. Přihlaste se i pokud Vám nevyhovují termíny a uveďte to do poznámky.


Ukončení výcviku a certifikát

Výcvik lze absolvovat jako sebezkušenostní, bez certifikátu, s podmínkou minimální účasti, ale bez nutnosti splnit další podmínky. K získání certifikátu Erogenetic terapeuta je třeba splnit všechny následující podmínky a po určitou dobu pracovat pod supervizí.

  • minimální účast 90% (matky se mohou část výcviku účastnit s miminky, kontaktujte nás pro více informací; zameškané hodiny lze po dohodě nahradit)
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky z teorie a praxe
  • odevzdání 2 kazuistik (případová studie) s klientem (lze dodatečně po ukončení výcviku)
  • absolvování 2 individuálních supervizí kazuistiky a práce s klientem u Grace (lze dodatečně po ukončení výcviku)

Po získání certifikátu budete zařazeni na veřejný seznam Erogenetic terapeutů.

Výcvik není akreditovaný žádnou veřejnou institucí. Podle současné české legislativy Vás to neomezuje v poradenské práci s klienty mimo zdravotnictví.


Přečtěte si časté dotazy a odpovědi a další otázky pište na email erogenetic@gmail.com.


 

For english text please visit erogenetic.eu