OSHO Born Again taster – ochutnávka

mapa není k dispozici

Kdy:
18.02.2016
18:30 - 19:30

Kategorie:


OSHO Born Again taster – ochutnávkový večer

(english see below)

Během tohoto hodinového setkání budete mít příležitost vyzkoušet si meditativní terapii OSHO Born Again, kterou můžete v následujících dnech absolvovat.

Born Again (“Narodit se znovu”) je jednoduchý a přitom velmi efektivní proces, který vytvořil Osho, a s jehož pomocí můžeme jít nazpátek rovnou do vlastního dětství a spojit se znovu s přirozenými kvalitami dítěte, jako je nevinnost, vitalita, tvořivost, zvědavost, ticho, spontánnost, radost, hravost….bez toho, abychom museli řešit psychologické problémy.

Je to 7-denní process,  který trvá 2 hodiny každý den.

Během první hodiny máš prostor a svobodu vstoupit do svého dětství a dělat, co jsi vždy chtěl dělat.

Během druhé hodiny sedíš v tichu  jako dítě a nic neděláš.

Budeš pozorovat a přitom kvést znovu do těch jedinečných kvalit dítěte a ty pak můžeš přinést do svého každodenního života. Přinese to velkou změnu jednou provždy!

OSHO Born Again na stránkách meditačního rezortu v Puně.

Tenhle úžasný experiment, kterým procházíme …..je hlavně o tom znovu dosáhnout na svoje ztracené dětství. A když říkám “tvoje ztracené dětství,” myslím tím tvojí nevinost, tvoje oči plné úžasu, nic  nevědíc, nic nemaje, ale presto cítíc sám sebe na vrcholu světa. Tyhle zlaté momenty plné zázraku, radosti, bez napětí, bez starostí, bez úzkosti, musí být znovu získány nazpět, znovuobjeveny.  Mudrc není nic jiného než kruh, který začal narozením, ušel celou cestu, dokončil se, a navrátil zpátky do toho samého bodu.  Osho

Proces je sestaven tak, abychom při něm mohli chodit do práce, starat se o rodinu atd. — pomáhá nám tím přivést vnitřní klid a meditaci do našeho běžného života.

Součástí procesu je i OSHO Kundalini meditace. Není povinná, ale doporučujeme jí pro podporu a prohloubení procesu.

PRADEEPA HT
Procesem nás provede Dhyan Pradeepa (Řecko) – Oshova žačka, zkušená absolventka řady výcviků pro individuální i skupinové procesy. Lektorka meditativní terapie OSHO Born Again. O své zkušenosti se dělí na několika místech Evropy.

Zde si můžete přečíst rozhovor s Pradeepou 

 

Vstupné je zdarma

dotazy e-mailem na premnadeen33@gmail.com

 


 

OSHO Born Again taster

Born Again is a simple yet very effective process created by Osho to help us go straight into our childhood and reconnect with the natural qualities of the child, such as innocence, vitality, creativity, curiosity, silence, spontaneity, joy, playfulness….., without going into psychological issues.

It is a 7-day process that lasts 2 hours every day.

During the first hour you have the space and the freedom to enter into your childhood and do what you always wanted to do.

During the second hour you sit in silence, like a child, doing nothing.

You will witness yourself flourishing again in the unique qualities of the child and you could bring them into your everyday life. It  will  bring a big change forever and ever!

OSHO Born Again on the resort in Pune.

This great experiment through which we are passing is basically to achieve your lost childhood again. When I say “your lost childhood,” I mean your innocence, your eyes full of wonder, knowing nothing, having nothing, but yet feeling yourself at the top of the world. Those golden moments of wonder, joy, no tension, no worry, no anxiety, have to be regained, rediscovered. The sage is nothing but the circle that started in your birth coming full way, complete, back to the same point. Osho

During the process we can go to our work, take care of family etc. so we bring meditation and inner peace to our daily life.

Part of the process is also OSHO Kundalini meditation.
It is not mandatory but we recommend it to support and deepen the process.

PRADEEPA HT
Dhyan Pradeepa (Greece), an OSHO disciple, will guide us throught the process. She is an experienced facilitator of many group processes including OSHO Born Again meditative therapy and she is as well individual therapist. Pradeepa shares her experiences on several places in Europe.

Here you can read interview with Pradeepa

 

question e-mail to premnadeen33@gmail.com

Free entrance