Erogenetic konstelace

eg-icon
nahrávám mapu....

Kdy:
26.09.2018 - 30.09.2018

Kde:
Dům jógy v Hlavici

Kategorie:


(for english click here or scroll all the way down)

egbanner

Hudba se nás velmi dotýká, daleko víc než jakákoliv slova. A nedá se nijak zmanipulovat, protože to, co k nám skrze ni mluví, je naše vnitřní pravda. Je neuvěřitelné, jak přesně dokáže odrážet to, co jsme ve svém dospívání prožívali nebo po čem jsme toužili. — Grace Wallem

Na semináři bude mít každý svoji 2-3 hodiny dlouhou konstelaci podpořenou hudbou, kterou si sám vybere před seminářem. Hudba vytváří silné emoční a energetické pole a dovoluje nám jít velmi hluboko až k vrstvě naší primární osobnosti, kterou lektorka Grace nazývá “vnitřním zlatem”.

Život nás staví před výzvy, skrze blízké osoby, pocity, nebo okolnosti. Vědomé i nevědomé energie, zprávy a stavy se přesouvají mezi všemi vrstvami naší bytosti, od emocionální po tělesnou, od svalů a vnitřních orgánů po buněčnou úroveň.

V této práci otevíráme cesty lásce a oživujeme její zdroj, tak aby se stala hybnou silou ve své vlastní etice, odkryla se naše vnitřní pravda a dal se prostor vnitřním hodnotám a naší životní jiskře. Získáváme zpět důvěru v sebe a dobrodružství, které život nabízí.

Na workshopu budeme pracovat s osobní konstelací v rezonančním poli hudby, která nás emočně oslovuje a vzbuzuje v nás touhu a vášeň, nebo jiné silné pocity. Nepracuje se pouze na jednom období života, ať už je to dětství, puberta, dospívání nebo současnost, ale navíc se odhalují nové rozměry naší primární osobnosti, skryté energie a emoce až po naslouchání touze své duše. Podaří-li se vynést na povrch kousek našeho vnitřního zlata, zažijeme expanzi naší životní energie a poznáme naši esenci.

– Grace Wallem

Grace_100x138Workshop povede senior psychoterapeutka a výcviková trenérka G. Grace Wallem (Dánsko).

Erogenetic posiluje naši primární osobnost a otevírá cestu naší lásce, vášni a životnímu poslání. Vychází z vývojové psychologie, emocionální funkce vnitřních orgánů, ale pracuje také s existenciální a archaickou dynamikou a jedinečně kombinuje metodu konstelací s bodyterapií a práci se zdroji.

Nejedná se o systemické konstelace podle Berta Hellingera, ani jiný druh u nás obecně známých konstelací. Je to velmi volný a hluboký proces pracující se stavebními kameny našeho života a využívající prvky konstelací i emoce a tělové pocity, které se objeví v rezonanci s hudbou. Proces nás vede k energii naší primární osobnosti a proubouzí v nás vášeň k životu a touhu jít životem v souladu se záměrem duše.

“Byl to velmi silný zážitek, silnější, než jsem čekal. V celé skupině byla velká důvěra a otevřenost. Grace dokáže citivým přístupem léčit a v konstelaci napomoci k léčení nejhlubších zranění.”  — Jirka

Grace je báječná bytost, skvělá odbornice a úžasný člověk – tohle všechno jí dává umění uhodit hřebík přesně na hlavičku beze zbytku a naprosto jasně navést, kudy kam v životě dál. Před časem mi moc pomohla a ten zásnubní prstýnek je na mé ruce i díky jejímu velkému přispění.” — Petra Fridrichová, lektorka a terapeutka


Přečtěte si více o Erogeneticu zde.


Informace k semináři: Každý z účastníků si přinese 5-10 skladeb z období svého dospívání, nebo jiné skladby, které v něm probouzejí silné emoce jako je touha, radost, smutek, osamění, agrese, zoufalství, bolest srdce, vášeň, romantika, euforie, melancholie atd. Vhodná je hudba z období dospívání a puberty, protože v té době jsme silně spojeni s celou škálou emocí i svým já, které poprvé samostatně vykračuje do světa. Může to být ale hudba i z jiného období nebo hudba instrumentální. Každý účastník bude mít svoji osobní 2-3 hodinovou konstelaci. Velmi cenné a přínosné bývá i účinkování v konstelaci někoho jiného. Očekávejte intenzivní zážitek.

“Pro mne osobně jeden z nejsilnějších seminářů, které jsem absolvoval. Jeho vliv byl silně zřetelný ještě několik měsíců po jeho konání. A více lidí mělo podobnou zkušenost. Nejedná se o “obyčejné” konstelace – nejen kvůli použití hlasité reprodukce emočně oslovující hudby, ale také proto, že lektorka Grace má napojení a některé věci prostě “vidí”, aniž je vyslovíte.” — Tomáš Morcinek, lektor výcviků biodynamické psychoterapie a příbuzných terapeutických směrů

“Tenhle konstelační workshop skutečně mění naše životy! Mohu vřele doporučit z vlastní zkušenosti před rokem a půl, čerpám z toho zážitku dodnes.” — Ivana

Přihlaste se na seminář přes formulář. Počet účastníků omezen na 14.

Termíny: 26.-30.9., 5.-9.12.2018 – uveďte do poznámky v přihlášce.

Začátek: středa v 18:00 večeří. Program začíná v 19:00. Konec: neděle kolem 16:00.

Cena za 5-ti denní seminář včetně vegetariánské stravy a ubytování na 3-5 lůžkových pokojích: 8.840,- (samostatný pokoj je možný za příplatek 1000 Kč/pobyt).

Překlad do češtiny z angličtiny a zpět zajištěn.

Dum Jogy HlaviceMísto konání: Dům jógy v Hlavici, Hlavice 15 (mezi Mnichovým hradištěm a Českým dubem).

Budeme na krásném statku na kraji malebné malé vesnice Hlavice. Okolo jsou kopce, lesy, louky, ovocné stromy. V dojezdové vzdálenosti je koupaliště. Pokud se staráte o malé dítě, je možno přijet i s ním a partnerem, příbuzným nebo chůvou na hlídání a udělat si dovolenou. K dispozici sauna.

Follow-up setkání: následující týden po workshopu je možné večerní setkání účastníků, kde budeme moci pobýt opět spolu, sdílet a podpořit se v procesu.


 

(english text)
You are welcome to constellations of the dynamic of our essential themes Eros – Genes – Ethics. The workshop supports our primary personality and opens way to our love, passion and life mission.

On workshop you will have personal 2-3 hours long session supported by music you choose prior the workshop. The music creates strong emotional and energetic field and let us go deep inside to reach the layer of primary personality which Grace calls “our inner gold“.

Music touches us deeper than any word does. It cannot be manipulated. Whatever speaks through it is our inner truth. It is almost unbelievable how precisely the music can mirror everything we have been experiencing or longing for in our childhood and growing up. — Grace Wallem

Grace_100x138Workshop is lead by senior psychotherapist and trainer G. Grace Wallem (Denmark). Erogenetic is based on understanding of topics of each childhood phase, emotional functions of inner organs as well as existential and archaic dynamic.

It is not derived from Hellinger’s systemic constellation, neither from any other well known constellation work. It is very open and deep process working with base construction of our life, using constellation technique as well as work with emotions and energies which appears in resonance with music.

“It was very strong experience, stronger than I expected. There was huge openness and trust in the group. Grace can heal in sensitive way and help deepest wounds to recover.” — Jirka

As a participant in this workshop you bring your favourite music from the past or the present time that touches you. It might bring feelings as: heartache, loneliness, aggression, despair, joy, desire to dance or move, longing, sadness, romance, passion, euphoria, melancholy etc. If you are not sure good choice is music from teenage since we are connected to variety of strong emotions that period of lifetime. Though it can also be music from other time of your life by which you feel touched or you feel odd with the music, it triggers something strong inside you though you are not able to name it. It can be either dance music or slow, either popular or instrumental, short or long, it can be any music.

Every participant will have his/her personal constellation session lasting as long as needed, in average 2-3 hours. Participating as a role player in a session of somebody else is also great value and can bring deep understandings and experience. The group size is limited. You can expect intensive experience.

For me it was one of the strongest workshops I experienced. Its effect was clear even several months afterwards. And more people had this experience. It’s not only about the music what makes the difference from “usual” constellation but also Grace has certain connection and she “sees” the things before you say it. – Tomáš Morcinek, trainer at biodynamic psychotherapy and related therapies.

“This workshop really changes our life! I can only recommend it. Even today I’m still receiving from my own experience one and half year ago.” — Ivana

Register online by filling the form. The capacity is limited to 14 participants.

Staring on Wednesday at 6pm with dinner, programme begins at 7pm.

Price 8.840 CZK (aprox. 350 EUR) is all-inclusive (includes dormitory in 3-5 bed rooms and tasty vegetarian meal and all other payments). Private room can be purchased for supplementary charge 1000 CZK (aprox. 40 EUR) for all 4 nights.

Grace speaks english. Everything will be translated english – czech.

Dum Jogy HlaviceVenue: Dům jógy v Hlavici, Hlavice 15 (around 1.5 hours far from Prague).

The venue is nice comfortable building at the end of small village Hlavice in a splendid countryside surrounded by hills, forrests, meadows, gardens. If you need to stay with small baby, you can come with your partner or babysitter and make vacation together. Sweat lodge is also available.

Follow-up evening: the week after the workshop we can meet for sharing and support each other in this unique process.