Naše životní síla – večer

zumba-2382200_th
nahrávám mapu....

Kdy:
01.06.2018
18:30 - 21:30

Kde:
Studio Pro

Kategorie:


(for english click here or scroll all the way down)

Náš život může být kouzelným dobrodružstvím v prolnutí naší vůle a individuality s požehnáním a vedením shůry. Z cesty naší duše a naplnění našeho poslání nás však strhávají různé nevědomé energie a stereotypy. Ty souvisí s archetypálními a charakterovými výzvami.

Tento večer se více dozvíme o sobě, své jedinečnosti i osobnostních výzvách.

Erogenetic je systém pracující na 3 dimenzích – Eros – naše životní jiskra, geny – naše nastavení, ať už zděděné, nebo přejaté z rodinného systému a společnosti a etika – etika naší duše, její směřování a poslání.

Grace_100x138Čeká nás povídání a jemná, ale velice účinná cvičení.

Večerem nás provede G. Grace Wallem (Dánsko), senior psychoterapeutka a výcviková trenérka pracující zejména s technikami biodynamické psychoterapie a vlastním systémem Erogenetic vycházejícím z vývojové psychologie a emocionálních funkcí vnitřních orgánů.

Cena: 300 Kč (v hotovosti na místě). Registrace online zde.


Zajímá Vás více?  Přečtěte si více o Erogeneticu zde.


Our Life force – evening workshop

Our life can be wonderful adventure connecting our will and individuality with surrendering to higher guidance. From our life journey, path or our soul, we are carried away by various unconscious energies and stereotypes. They are connected to archetypal and character challenges.

This evening we find out more about ourselves, our uniqueness and also personal challenges.

Erogenetic works with 3 dimensions: eros – our life spark, genes – our settings, either self developed or inherited from our family and society, and ethics – ethics and mission of our soul.

We will talk about these topics and experience them in soft but effective way.

Entry for 300 Kc (14 EUR). Register online.


Interested in more?  Join us following weekend to the introduction workshop for the Erogenetic training.