7 dnů OSHO meditace

Meditace ikonka final
nahrávám mapu....

Kdy:
07.09.2015 - 13.09.2015
7:00 - 19:15

Kde:
Centrum Equilibré

Kategorie: Žiadne Kategórie


7 dní OSHO Dynamické meditace – 7 dní OSHO Kundalini meditace

(english see below)

Kdo se nechystá na meditační terapii OSHO No-Mind, má možnost se účastnit tohoto doplňkového 7 denního transformačního meditačního procesu. Každý den se budeme setkávat ráno při OSHO Dynamické meditaci nebo večer při OSHO Kundalini meditaci. Můžete se účastnit jen jedné meditace, doporučujeme přijít na obě :-)

Tato metoda skrze napětí vytváří situaci, v které může nastat meditace. Když celá vaše bytost je v napětí, jediná možnost, která zbývá je uvolnění. Nikdo neumí jít do uvolnění přímo, ale pokud celá vaše bytost je v totálním napětí, pak změna přijde automaticky, spontánně, vznikne ticho. — Osho o dynamické meditaci

Proč dělat OSHO Dynamickou meditaci a OSHO Kundalini meditaci ten samý den? Čím se dynamická a kundalini meditace doplňují? Co spojuje Dynamickou a Kundalini meditaci?

OSHO Kundalini meditaci se říká sestra Dynamické meditace. Je jemnější, více ženská, “nic-nedělání” je jednou stranou mince totality/pozorování. Dynamická meditace je více mužská, ta strana mince “dělání”. V Kundalini, začínáte s totalitou, s rozplynutím se do třesení a tance a pak se stanete svědkem. V dynamické meditaci zůstáváte svědkem v celém procesu – stejně tak jako jste naplno aktivní.
Meditace se vzájemně doplňují jako Jin-Jang. Není náhodou, že se ráno začíná OSHO Dynamickou meditací, kdy je aktivní Jang, mužská energie směřující ven. Celý kruh se večer harmonicky uzavírá OSHO Kundalini meditací, Jin, ženskou energii, která plyne dovnitř.

O OSHO Dynamické meditaci na youtube.com.

Rozvrh dne:
7:00 – 8:15 OSHO Dynamická meditace
18:00 – 19:15 OSHO Kundalini meditace

Pokud tyto meditace neznáte, doporučujeme přečíst si Praktické informace k meditacím.

Večerní meditace povede Deva Siddha.

Cena za každý z procesů je 700 Kč, dohromady tedy 1400 Kč.

Vstup možný i na jednotlivé meditace (120 Kč).

Přihlašte se přes formulář, dotazy e-mailem na oshocentrum@gmail.com

Po večerní OSHO Kundalini meditaci budeme pokračovat meditační terapií OSHO No-Mind. Na ni je třeba samostatná registrace.


 

7 days of OSHO Dynamic – 7 days of OSHO Kundalini meditations

Who is not participating in OSHO No-Mind can visit this 7 day intensive meditation process. We meet every morning for OSHO Dynamic meditation or evening OSHO Kundalini meditation. You can join one or both of them :-)

 

What is good about doing both OSHO Dynamic and OSHO Kundalini the same day? How they complement each other? What connects them?

OSHO Kundalini is said to be sister of OSHO Dynamic meditation. It is softer and feminine. Its “non-doing” is one side of totality and witnessing. Dynamic meditation is more masculine, active. In Kundalini we start with totality, we dissolve in shaking and dance, then we became witness. In  Dynamic meditation we are witnessing during whole meditation, as well as we are active.

These meditations fit together like Yin-Yang. In the morning when outgoing Yang is active we start with Dynamic. In the evening we close the day with  Yin Kundalini which goes inwards.

About OSHO Dynamic meditation on youtube.com.

Schedule of the day:

7:00 – 8:15 OSHO Dynamic meditation
18:00 – 19:15 OSHO Kundalini meditation

Evening meditation will be facilitated by Deva Siddha.

Price for 7 days is 700 CZK / 30 EUR for each process, thus 1400 CZK / 60 EUR together.

Register via form, questions e-mail to oshocentrum@gmail.com

After OSHO Kundalini meditation we go on with meditation therapy OSHO No-Mind. Standalone registration is needed for it.