ZipZen – integrace těla a mysli

trager-icon-61
nahrávám mapu....

Kdy:
27.04.2018 - 29.04.2018

Kde:
Praha - bude upřesněno

Kategorie:


Propojte se opět se svým tělem a jeho moudrostí. Tělo je teď a tady, stále s námi, a je branou k přirozené relaxaci, vědomí a meditaci.

zipzen-banner


Víkend s Holandskou lektorkou Trager Mentastics, BodyMindCentering a OSHO meditací. Skrze pohyb bez námahy, práci s dechem a uvolňující cvičení znovuobjevíme přirozenost a lehkost těla a mysli a naši dynamickou životní sílu.

Klíčovými technikami budou BodyMindCentering®, OSHO meditace a inovativní Trager® Mentastics – pohyb bez námahy na základě vědomého vnímání váhy a volnosti těla, umožňující lepší propojení těla a mysli a přeučení se nevědomých vzorců. Jemné přesuny mezi vjemem, pocitem a pohybem nás povedou k uvolnění napětí, stresu, zatuhlosti a bolesti. Tělo nás podpoří v uvolnění mysli a bdělá pozornost k uvolněnému tělu a přirozenému pohybu.

Zažijete tělo novým způsobem, s příjemnou lehkostí, snahou bez úsilí, rovnováhou a jasností, kterou si později snadno přivoláte během aktivit běžného dne, ať už jste v kanceláři za počítačem, děláte domácí práce, nebo sportujete, či meditujete.

milton-trager-bwExistuje způsob bytí, který je lehčí, volnější. Způsob, ve kterém práce i hra se stanou tancem a život písní. – Dr. Milton Trager

Trager® Mentastics je jemný uvědomovací, uvolňovací a přeučovací systém na pomezí fyzioterapie a vědomé pozornosti k tělu (podobně jako známější Feldenkreisova metoda nebo Rolfing) představený atletem, tanečníkem a doktorem Miltonem Tragerem po více než 50 let praxe a výzkumu. Používá jemný dotek, pasivní a aktivní pohyb se záměrem použití méně úsilí, zato větší lehkosti, živosti a zvídavosti. Dr. Trager s ním pomáhal nejen při bolestech zad apod., ale také lidem s Parkinsonským syndromem, roztroušenou sklerózou, asmatem, rozedmou plic, nebo paralýzou.

Podívejte se na video představující Mentastics a ukázku práce přímo od Dr. Tragera.

satsavya-3Víkend povede Satsavya Mertens (Holandsko). Satsavya je zkušená senior terapeutka Trager® systému. Propojuje práci Dr. Tragera s OSHO meditacemi a dalšími technikami pro tělesné a duševní zdraví. Pořádá semináře a poskytuje individuální sezení po celém světě. U nás ji přivítáme poprvé.

Víkend bude probíhat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Program: pátek 18-21, sobota 8-17, neděle 8-16.

Cena: 3900 Kč při včasné registraci do 26.3. Později 4500 Kč. Přespání je možné v centru na matraci ve vlastním spacáku za 200 Kč/noc.

Přihlaste se přes formulář zde.


 

Connect with your body and its wisdom. The body is always here and now, always available to us. Experience your body as easy doorway to natural relaxation, awareness and meditation.

Through body-awareness and relaxation techniques, breathing, movement and dance, we will rediscover the ever-moving life-force which resides inside all of us. Key techniques will be BodyMindCentering®, OSHO® Meditation and the innovative Trager® Mentastics – experiencing effortless movements based on conscious feeling of body – weight and re-education of the unconscious mind. The subtle dance between feeling, sensing and moving invites holding patterns, stress, stiffness and pain to let go making place for new feeling/experiences. These pleasant experiences of lightness, effortless effort, balance and clarity you can easily recall in all your daily activities whether in office behind the computer, doing housework, or in your sports, or meditation.

milton-trager-bwTrager® Mentastics is soft somatic education system  (widely known Feldenkreis method is in the same category) introduced by athlete, dancer and doctor Milton Trager after more than 50 years of research. It uses soft touch, passive and active movement with the goal of using minimal effort, though using more lightness, liveliness a curiousity. Dr.Trager helped with this approach many people not only with back pain, but also Parkinson’s Syndrome, Multiple Sclerosis, asthma, emphysema, back pain, or paralysis.

Discover more in this video.

satsavya-3Workshop is lead by Satsavya Mertens (Netherlans). Satsavya is experienced senior Trager® system therapist. She connects the work of Dr. Trager with OSHO meditations and other techniques for healthy body and mind. Satsavya provides workshops as well as individual session all over the world. It is the first time we welcome her in Prague.

The weekend will be provided in english with czech translation.

Schedule: Friday 18-21, Saturday 8-17, Sunday 8-16 (including breaks for lunch and dinner).

Fee: early bird registration 3900 Kč / 160 EUR till Mar-26. Later 4500 Kč / 180 EUR. Staying overnight is possible in your own sleeping bag for 200 Kč / 8 EUR per night.

Register via form here.