Naše životní síla – víkend

zumba-2382200_th
nahrávám mapu....

Kdy:
01.12.2018 - 02.12.2018

Kde:
Studio Pro

Kategorie:


Život nás staví před různé výzvy, osobní, nebo partnerské a vztahové. Často se cítíme nepochopeni, nebo nechápeme svého partnera, své okolí.

Sigmund Freud a jeho následovníci Wilhelm Reich a Alexander Lowen zjistili, že každá fáze ranného dětství má své potřeby a to jak ji prožijeme má velký vliv na nás dospělý život, jak svět kolem sebe vnímáme a jak se do něj zapojujeme po zbytek našeho života. Např. někdo reaguje na konflikty ústupky a podřízením se, jiný vlije více oleje do ohně a potřebuje konfrontaci.

Je to jako bychom se každý dívali na svět skrze jiné brýle. Můžeme určité pochopení získat, ale naše brýle a vnitřní pocity nám stále zůstávají.

Tento víkend se zaměříme na první tři fáze – prenatální, orální a anální. Kromě nesporných výzev každé z fází budete také překvapeni kolik nevyužitých darů a potenciálu skrývají!

V prenatální fázi se rozhodujeme nakolik se budeme účastnit reálného světa, nebo naopak zůstaneme ve svém fantazijním. V orální fázi se učíme rozpoznávat své potřeby, emoce a budujeme základy vztahu.

Anální fáze byla po desítky let vnímána psychology zejména z negativní strany, skrze osobnostní poruchy. Nebyla pochopena v celé své šíři a pozitivním významu. Přitom skrývá hluboké mýtické síly a archetypy – skrze ni dáváme svému životu tvar a strukturu, objevujeme svoji individualitu a budujeme si zdravé ego. Umožňuje nám integrovat primární a duchovní síly. Umožňuje nám také spojení s naším životním ochráncem, strážným andělem, a našimi výjimečnými mentálními a tvořivými schopnostmi. Sedíme si přímo na vlastním potenciálu a výzvou této fáze je, jak ho uvést do života.

Grace_100x138Víkend je sebezkušenostní. Čekají nás jemná, ale velice účinná cvičení z oblasti body-psychoterapie, dramaterapie a konstelací.

Víkend povede G. Grace Wallem (Dánsko), senior psychoterapeutka a výcviková trenérka pracující zejména s technikami biodynamické psychoterapie a vlastním systémem Erogenetic vycházejícím z vývojové psychologie a emocionálních funkcí vnitřních orgánů.

Kdy: sobota od 10:00 do 21:00 a neděle od 9:30 do 17:30 (s pauzami na oběd a večeři).

Cena 3200 Kč, záloha 700 Kč. Přihlaste se na víkend přes formulář.

Pro zájemce o výcvik Erogenetic bude po víkendu informační půlhodina s prostorem na všechny dotazy.


 

Sigmund Freud and his followers Wilhelm Reich and Alexander Lowen found the way we go through each childhood phases has huge impact on our adult life. This weekend we focus on the three earliest phase – prenatal, oral and anal. We experience their possibilities and challenges in the Erogenetic point of view. You will be surprised how much of our unused potential they hide.

In prenatal phase we decide how much we engage in the reality of physical world or we stay in the realm of our fantazies. In oral phase we learn about our needs, emotions and find base of the relationship.

The anal phase was many decades perceived through its negative side and personal disorders. It was not understood in its whole extent and positive value. Though it hides deep mystic forces and archetypes – through it we shape and structure our life, discover our individuality and built healthy ego. It allows us integrate primary and spiritual forces. It also allows us to connect with our life guardian, guarding spirit, and our extraordinary mental and creative abilities. We are literally sitting on our potential and challenge of this phase is how to bring it to our life.

We will talk about the topics and experience them Grace_100x138using body work, dramatherapy or constellations.

Training as well as this weekend is lead by senior psychotherapist and trainer G. Grace Wallem (Denmark). Erogenetic is based on understanding of topics of each childhood phase, emotional function of inner organs as well as existential and archaic dynamic.

When: Sat 10AM to 9PM and Sunday 9:30AM till 17:30PM (includes breaks for lunch and dinner).

Price 3200 Kč / 125 EUR. Sign here for the weekend.

For those interested in Erogenetic training practical information and questions and answers will follow right after the end of the workshop.