OSHO Nadabrahma meditace

Nadabrahma je klidná meditace vycházející ze starodávných tibetských meditací. Uvádíme v ní do souladu konfliktní části našeho já – skrze zvučení (zvuk „mmm“, angl. humming) a pohyb rukou. Když se mysl a tělo sjednotí, opustíme jejich omezení a staneme se jejich svobodným svědkem. Ve sledování přichází mír, ticho a blaženost.

 „V Nadabrahmě pamatujte: nechte tělo a mysl sjednotit se a zůstaňte svědkem. Odpoutejte se od nich s lehkostí, pomalu, bez boje a zápasu.“ — Osho

Meditace trvá hodinu a má tři fáze. Po celou dobu jsou oči zavřené.

1.fáze – zvučení (30 min)

Seďte v uvolněné poloze se zavřenýma očima a ústy. Začněte zvučet, dost hlasitě na to, aby vás slyšeli ostatní a abyste vytvořili v těle vibrace. Můžete si představovat dutou rouru nebo prázdnou nádobu, vyplněnou pouze vibracemi zvučení. Po chvíli zvučení bude fungovat samo a vy budete pouze jeho posluchačem. Nevyžaduje se zvláštní dechová technika, můžete změnit výšku tónu nebo se jemně a pomalu pohybovat.

2. fáze – pohyb rukou (15min)

Druhá fáze je rozdělená do dvou částí po 7,5 minutách. V první polovině děláme kruhové pohyby rukama směrem ven, dlaně směřují nahoru. Začněte u pupku, obě ruce se pohybují dopředu, pak se oddělí a každou rukou opisujeme symetrický kruh, jednou vlevo, druhou vpravo. Pohyb má být velmi pomalý, až neznatelný. Prociťujte, že vydáváte energii ven, do prostoru. Po 7,5 minutách otočte ruce, a začněte jimi pohybovat opačným směrem, dlaně směřují stále k zemi. Ruce se budou setkávat u pupku, a každá zvlášť bude směrovat k boku. Prociťujte, jak ukládáte energii dovnitř. Stejně jako v první polovině nebraňte tělu ve vláčných, pomalých pohybech.

3. fáze – sezení v tichu (15min)

Seďte uvolněně v tichu.


Nadabrahma pro páry:

Partneři sedí proti sobě a drží se navzájem za zkřížené ruce, tak aby se do nich přenášely vibrace zvuku. Partneři mohou být nazí a  společně zakryti jen lehkým závojem, který ještě více drží energii mezi nimi. Místnost osvětlete jen svícemi.

Zavřete oči a zvučte spolu třicet minut. Po krátké době pocítíte, jak se energie setkávají, spojují a sjednocují. Zbývající fáze jsou stejné jako pro jednotlivce.


Instrukce k OSHO Nadabrahma meditaci (v angličtině)