Lektoři

Vatayana_Profil_Web_240x270Vatayana je senior terapeutka, facilitátorka meditačních skupin a výcviková trenérka s více než 30 letou zkušeností s OSHO meditacemi. Vystudovala léčitelství v Německu a podílí se na chodu OSHO International Meditation Resortu v indické Puně, který navštěvuje po mnoho let a kde také koordinuje chod OSHO Global Connections. Mimo to vede Osho meditační workshopy, retreaty, meditativní terapie, výcviky a festivaly po celém světě.

V našem centru předává své bohaté zkušenosti ve výcviku OSHO meditací.

Expand for english text »
English: Vatayana studied healing paedagoge in Germany and is part of the meditation training team in the OSHO International Meditation Resort, Pune, India where she visits and takes part in the work as meditation since many years and coordinates OSHO Global Connections. As well as she travels facilitating Osho meditative therapies, meditation trainings, workshops and OSHO Festivals.

 


Sugandho_profil_webPrem Sugandho je senior OSHO terapeutka s více než 25-letou zkušeností s vedením seminářů po celém světě, zejména v Evropě, Asii a na Blízkém východě. Vychází ze svého univerzitního vzdělání v psychologii, sociologii a pedagogice, k němuž přidává své zkušenosti z meditací, Reiki, Alchymie čaker (Chakra Alchemy), Neo-Reichiánské práce s dechem (Neo-Reichian Pulsation), hypnózy, NLP, Sexuálního odpodmiňování (Sexual Deconditioning), Osvobození dítěte (Childhood Deconditioning) a Primární práce (Primal-based therapy).

Více o Sugandho »
Sugandho je žačkou Osha od roku 1980 a ve své práci spojuje svoji profesionální znalost západních a východních metod. Řídí OSHO Institut for Inner Alchemy & Meditation, vede semináře Alchymie čaker a nabízí individuální sezení.

 


Grace_100x138 Gussie Grace Wallem je Dánská senior psychoterapeutka a výcviková trenérka, pracující zejména s technikami biodynamické psychoterapie a vlastním systémem Erogenetic. Po studiích v Londýně se věnovala biodynamické psychoterapii v institutu své tety Gerdy Boyesen. Díky svým mediálním schopnostem pracovala s klienty již jako teenager. Další zkušnosti získala v psychologické a psychiatrické praxi v Hamburgu a výcvicích akupunktury a psycho-kinesiologie. Koncem 80.let spojila své znalosti do systému Erogenetic, v kterém poskytuje individuální sezení a skupinové procesy. Své učení předává dál ve výcviku Erogenetic.

Expand for english text »
English: Grace Wallem is Danish psychotherapist and trainer, working especially with biodynamic psychotherapy and Erogenetic. After studies in London she was engaged in instute of biodynamic psychotherapy by her aunt Gerda Boyesen. Using her medial talents she started work with clients in her late teenage. Later she practiced in psychology and psychiatric care in Hamburg and using acupunture and psycho-kinesiology. In late 80′s she united her experienced in psychology and psychotherapeutic system Erogenetic. Currently she provides Erogenetic sessions both individual and group and her teaching in Erogenetic training.

 


Shivo Shivo - Jan

Věnuji se OSHO meditacím, které také facilituji, a individuální práci s klienty nebo partnerskými páry. Vedu klienty ke skutečné změně v jejich životě a jsem vděčný za OSHO meditace, které celý proces podporují a ulehčují.

Inspirací je pro mě zejména dramatika Prof. Ivana Vyskočila, terapeutická práce Erogenetic, biodynamická psychoterapie a filosofie Martina Bubera, Eugena Finka a dalších. Absolvoval jsem řadu výcviků a seminářů v oblasti body-psychoterapie, dramaterapie, krizové intervence, burn-out syndromu, masáží a práce s dechem, tělem a jeho energií.

Poskytuji individuální a párová sezení v Praze (70min sezení za 700 Kč).

English: I facilitate OSHO meditations and give individual or couple sessions in Prague (70min session for 700 Kč). In my work I focus on positive changes in real life, not just the inner realm. I’m grateful for OSHO meditations which support this process.

Kontakt: +420 608 94 77 46, shivojan@gmail.com

 


danaDana Štumpová

Má pětadvacet let praxe právního poradenství a pracuje s lidmi. Poznala nejrůznější lidské reakce a emoce v různých prostředích. Ze své praxe zná prostředí soudu, pracovních skupin, projektových týmů i prostředí rozvodu nebo rozpadu rodiny, nebo úmrtí v rodině. Má tři děti a žije s mužem v dlouhodobém partnerském vztahu. Věří, že život je velká příležitost k různým zážitkům, které se s pomocí meditačních technik lépe integrují, umožňují „aha efekt“ a vědomý čin. I když mám zkušenosti i s jinými meditačními a sebezkušenostními technikami, velkou důvěru v meditace OSHO nabyla při práci s Ma Prem Sugandho, Swarup a Premartha, a Vatayana, přímými žáky Osha. Z vlastní zkušenosti ví, že struktury a techniky mohou být sebelepší, nic ale neznamenají, dokud je nezažije člověk sám. Je pro ní potěšením otevírat prostor meditací a vést OSHO meditace a další společenské meditace.

 


Prem Yatri Prem Yatri je sannyasinem od roku 1986. Již 30 let je součástí OSHO meditační komunity v indické Puně (OSHO International Resort in Pune), kde žil po boku osvíceného mistra Osha a po jeho odchodu se dále podílel na rozvoji centra a zprostředkovávání meditací veřejnosti z celého světa. Je mezinárodně certifikovaným facilitátorem OSHO meditací a meditativních terapií OSHO Mystic Rose a OSHO No Mind a Who Is In procesu.

Více o Prem Yatri »
  Prem Yatri vede meditační pobyty v Itálii, Indii, USA, Jižní Africe, Mexiku a Švédsku a nyní máme jedinečnou příležitost zažívat jeho workshopy a individuální sezení přímo v naší zemi. Prem Yatri velice vědomě a zkušeně provází v Transomatic Dialogue, Past Life Dialogue, Bardo Karmic Dialogue, Dream work, Advanced Kinesiology, Tibetan Pulsing a Hypnosis. 13 let je součástí Oshodontics Academy, kde absolvoval 7 letý systemický výcvik v Akashic Process, který prohlubuje meditaci do nejhlubších úrovní. Neustále spolupracuje se Sw. Devageetem - zakladatelem akademie, dlouholetým žákem a osobním dentistou Osha. Prem Yatri založil Kirlian Energy Analysis a spoluvytvořil KION – přesný diagnostický přístroj, který odhaluje změny v procesu léčení. Prem Yatri má dar šířit radost a nadšení pro meditaci, neúnavně podporuje lidi kolem sebe ve vnitřní práci, propojování se s naší pravou skutečností a znovuobjevení naší přirozené harmonie. Přátelé ho oceňují za jeho poctivost, odvahu a nekompromisnost a především přátelskost, humor, velké milující srdce a ochotu pomoci na cestě meditace. Úroveň jeho vědomí, lásky a zaměření pozornosti na nejvyšší potenciál každého člověka, přináší příležitost v jeho přítomnosti zažívat sebe samé jako ty, kterými skutečně jsme.

 


Dhyan Pradeepa Pradeepa Elpis Makraki se narodila v Aténách, v Řecku, kde se specializovala na radiografii v Městském technologickém institutu. Pracovala na Kardiovaskulárním oddělení v největší pediatrické nemocnici Aghia Sophia po 13 let, a poté se stala úspěšnou vývojářkou.

Více o Dhyan Pradeepě »
V roce 1998 se setkala s osvíceným mistrem Oshem, který kompletně změnil její vnímání toho, o čem život je. Úžasná cesta za poznáním se začala naplňovat překvapeními, objevy a dary. Účastnila se mnoha skupin a seminářů, kde pracovala na svém růstu. Poté začala asistovat a sama organizovat semináře. Ty největší dary, které na své cestě obdržela, pro ní jsou: trénink v Childhood Deconditioning, Hypnosis - NLP, Reiki, Holistic Massage, Reflexology, Joint Release, Ayurvedic Breast Massage for Women, Brofman Body Mirror System Healing, Pulsation for Session Givers, Feng Shui, Awakening of Love, OSHO Meditativní techniky a OSHO Born Again meditativní terapie… Během té doby, co pokračovala na své cestě, dávala individuální sezení a vedla skupiny a semináře. Její zkušenost s transformativní silou procesu dávání a přijímání figuruje jako hlavní životměnící princip na její cestě. Pro Pradeepu se cesta neustále rozevírá a horizont se rozšiřuje!

English: Pradeepa Elpis Makraki was born in Athens, Greece, where she specialized in Radiography at the city’s Technological Educational Institute. She worked at the Cardiovascular Department of the country’s biggest Pediatric Hospital, the Aghia Sophia, for 13 years, and then became a successful developer. In 1998 she encountered the enlightened Master OSHO who completely changed her perception of what life is all about. An amazing journey of discovery began filled with surprises, revelations and gifts. She has participated in numerous groups and seminars working on her personal growth. She has also assisted and organized many others. Some of the significant gifts Pradeepa feels she has received along her Path, are her training in Childhood Deconditioning, Hypnosis-NLP, Reiki, Holistic Massage, Reflexology, Joint Release, Ayurvedic Breast Massage for Women, Brofman Body Mirror System Healing, Pulsation for Session Givers, Feng Shui, Awakening of Love, OSHO Meditation Techniques , and OSHO BORN AGAIN Meditative Therapy… While continuing her personal journey, she has been giving individual sessions and leading groups and seminars. Her experience with the transformative power of the giving and receiving process figures as a life-altering highlight in her journey. For Pradeepa the road keeps unfolding and the horizon keeps expanding!

 


Khushru_Profil_WebKhushru Gregor Steinmaurer Khushru je systemický terapeut, vede semináře, učí meditaci a s potěšením se věnuje zkoumání a studiu vědomí a integrovaného žití. Pracuje s různými východními i západním metodami jako je intenzivní vědomí (Awareness Intensives), tibetská pulzní jóga (Tibetan Pulsing Healing), individuální sezení s použitím Zen Counseling a Gestalt, bodywork a masážní techniky, čtení energie (Energy Reading), NLP, Primal Therapy a práce s traumatem (Somatic Experiencing®).

Více o Khushruovi »
V různých částech světa vede semináře zaměřené na integraci meditace, terapie a nových léčitelských přístupů do moderní formy spirituality. Také pracuje se svojí partnerkou Komalou s tématy mužsko-ženské polarity, vztahů a na dlouhodobých trénincích jako je “Výcvik pro život”.