Naše vize

Nemůžeme být šťastní, pokud ostatní v našem okolí jsou nešťastní.
Člověk není ostrovem. Je součástí rozlehlého kontinentu.
Pokud chceme být šťastni, je nutné pomoci ke štěstí i ostatním.
– Osho: The Essence of Yoga (volně přeloženo)

Naší vizí není být malým ostrůvkem. Naopak jsme otevřeným prostorem, kde se můžete setkávat s přáteli, sdílet své objevy ze světa meditací, svého každodenního života, bavit se, nechat se inspirovat, nebo inspirovat druhé, růst, tancovat, smát se, plakat, meditovat a objevovat sebe a svět ve všech jeho fasetách.

V souladu s vizí Osha pořádáme meditace a kurzy, které nám pomáhají nahlédnout život ze širšího úhlu, dovolit našim nedozrálým stránkám dozrát, poznat a integrovat naše stinné stránky a jít cestou vědomí, pozornosti, radosti a lásky.

Jsme vděčni za to, že nás na cestě podporuje i OSHO meditační resort v indické Puně a jeho lektoři.

Za tým centra,
Shivo

Moje meditace je jednoduchá. Nevyžaduje žádné speciální znalosti.
Je jednoduchá. Je to zpěv. Je to tanec. Je to sezení v tichu. — Osho