Ochutnávka OSHO Zen tarot

mapa není k dispozici

Kdy:
04.09.2022
6:30 - 20:00

Kde:
Plující oblaka Praha

Kategorie:


Ochutnávkovým večerem práce s OSHO Zen tarot kartami nás bude provázet Vatayana, senior lektorka z OSHO International Meditation Resort v indické Puně.
Kdy: 4.9. 18:30 (konec kolem 20:00)
Vstup zdarma.
OSHO Zen Tarot není tradičním tarotem sloužícím k vykládání budoucnosti. Je to transcedentální zenová hra zrcadlící současný okamžik bez posuzování a porovnávání. Probouzí naši intuici, soucit, odvahu a bytí v přítomnosti. Karty jsou branou do meditace, komunikují s naším podvědomím i nadvědomím a my se naučíme využívat intuici k jejich výkladu.
Více informací o OSHO Zen tarotu na víkendovém výcviku OSHO Zen tarot.