OSHO Meditace: Prohloubení a facilitace

mapa není k dispozici

Kdy:
02.09.2022 - 04.09.2022

Kde:
Plující oblaka Praha

Kategorie:


(for english click here or scroll all the way down)

 

OSHO Meditace: Prohloubení znalostí a facilitace

S radostí Vás zveme na výcvik vedení OSHO Meditací s Vatayanou, vhodný je jak pro zkušené facilitátory meditací, tak pro nováčky do světa OSHO meditací.

“Je spousta věcí, které se naučíte pouze tak, že je začnete sami učit.”  — Osho

Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení, ať už mezi přáteli, v meditačním centru, wellness, nebo jiném prostředí.

Témata výcviku:

  • Jedinečný přístup, myšlenky a výzkum v pozadí OSHO meditací.
  • OSHO Aktivní Meditace podrobně (Dynamická, Kundalini, Nadabrahma, Vipassana a další): jejich esence, jednotlivé fáze, rozdíly mezi nimi, kontraindikace…
  • krátké OSHO meditace pro všední den a jak je používat v roli facilitátora
  • úloha facilitátora, instrukce a zásady, držení hranic a prostoru, praktické záležitosti
  • uvolněná komunikace, uzemnění, naladění se na sebe i na účastníky meditace, jak odpovídat na otázky
  • nácvik uvedení meditace před skupinou, včetně zpětné vazby
  • prostor pro Vaše otázky

Vše projdeme teoreticky i sebezkušenostně, součástí programu je několik hodinových i kratších OSHO meditací. Navíc dostanete tištěný manuál (z větší části v anglickém originále, částečně přeložený do češtiny).

Tento výcvik poskytuje také OSHO Multiversita v Puně, kde ho lze absolvovat i online. Certifikát z výcviku vyžadují některá meditační centra, pokud u nich chcete meditace facilitovat.

Kurz OSHO meditací s Vatayanou se těžko popisuje, tu její esenci, přístup, hloubku, klid, energii musíte zažít na vlastní kůži…. díky ní mi OSHO meditace ukázaly další rozměr. Také jsem si velmi odpočinula a dlouho ve mě setkání láskyplně rezonovalo….. srdečně děkuji! — Katka

Meditace v přítomnosti Vatayany byly naproto jedinečné, vlastně ani nedokážu slovem vyjádřit všechny pocity při Osho meditacích pod jejím vedením. Byl to pro mne opravdu jedinečný zážitek! — Lenka

Z výcviku ve vedení OSHO meditací s Vatayanou čerpám do teď. V první řadě mi zvědomil principy předávání instrukcí k OSHO meditacím takovým způsobem, aby zůstal co nejvěrněji zachován Oshův záměr, se kterým meditaci vytvořil, a instrukce tak nejlépe posloužily i účastníkům k jejich vlastní meditaci. Druhou významnou rovinou pro mě bylo hlubší proniknutí do mé vlastní meditace. V neposlední řadě jsem prožila setkání s Oshem skrze Vatayanu, jeho přímou žačku, které pro mě bylo při Evening meetingu velmi silné až iniciační. — Prem Nirvano

Vatayana_Profil_Web_240x270Vatayana je senior terapeutka a trenérka výcviků OSHO meditací a meditativních terapií v OSHO Meditačním resortu v indické Puně, jehož část také koordinuje. Mimo to vede meditační festivaly a workshopy po celém světě.

Přespání je možné na místě ve vlastním spacáku (200 Kč/noc).

Výcvik probíhá v angličtině s tlumočením do češtiny. 

Výcvik probíhá v Praze od pátku 14:00 a končí v neděli do 17:30. V sobotu a neděli začíná program v 8:00 ráno (s přestávkami na snídani, oběd a večeři). V pátek a sobotu se končí kolem 21h.

Termín: 2.-4.9. 2022, registrujte se přes formulář.

Cena výcviku: 5800,- při registraci do 14.7.2022, později 7500,- Počet míst omezen.

 


(english text)

OSHO Meditation: In-depth and Facilitating (3 days)

We are happy to announce OSHO Meditation facilitation training with Vatayana.

“It will be good for you also. This is my observation, that there are many things that you learn only when you start teaching them. The best way to learn a thing is to teach it.” — Osho

Enjoy deepening your understanding of the OSHO Meditations for yourself as well as learning the skills, gain the confidence, to introduce them to others – with friends, in a spa or meditation center, in your business or other professional setting.

The training is good for people already facilitating meditations to get better professional background and also for people who are new to OSHO meditations to touch the essence of them straightaway.

Difficult to describe the OSHO meditation training with Vatayana — her essence, approach, profundity, peace, energy you need to experience yourself… thanks to her I found new dimension in OSHO meditations. I also relaxed a lot and the meeting resonated for long time inside me…. thanks from my heart! — Katka

Topics include:
● The unique approach and “climate” around OSHO meditation
● The OSHO Active Meditations in-depth (Dynamic, Kundalini, Nadabrahma, Vipassana, and more): the science behind each of them, the essence of their steps, the vital points that make all the difference
● Short OSHO meditations for your day, and to use while being a facilitator
● Role of facilitator, guidelines for facilitating
● Your own questions and how to respond to meditators’ questions
● Grounding, relaxed communication, equipment use, presentation practice

We go through the topics both in theory and self-experience. In addition you will get a printed manual (in english) with topics of the training.
Tea and snacks available on the place and included in the price.

Vatayana studied healing paedagoge in Germany and is part of the meditation training team in the OSHO International Meditation Resort, Pune, India where she visits and takes part in the work as meditation since many years and coordinates OSHO Global Connections. As well as she travels facilitating Osho meditative therapies, meditation trainings, workshops and OSHO Festivals.

The training begins on Friday 2PM and ends on Sunday 6PM latest.

See dates above.

Early bird registration for 5800 CZK (230 EUR), later 7500 CZK (300 EUR). Staying overnight is possible in the venue sleeping in your own sleeping bag for 200 Kc / 8 EUR / night.

Register by filling this formular or by e-mail sent to oshocentrum@gmail.com.