OSHO Zen tarot

nahrávám mapu....

Kdy:
08.11.2024 - 15.12.2024

Kde:
Praha - bude upřesněno

Kategorie:


oshozen(english below)

Výcvik intuitivní OSHO Zen tarot s Vatayanou

OSHO Zen Tarot není tradičním tarotem sloužícím k vykládání budoucnosti. Je to transcedentální zenová hra zrcadlící současný okamžik bez posuzování a porovnávání. Probouzí naši intuici, soucit, odvahu a bytí v přítomnosti. Karty jsou branou do meditace, komunikují s naším podvědomím i nadvědomím a my se naučíme využívat intuici k jejich výkladu.

Na kurzu si představíme různé sady karet z OSHO komunity, soustředit se ale budeme na OSHO Zen Tarot. Pokud máte vlastní neotevřený balíček na semináři můžeme provést jeho inauguraci.

  • Dozvíme se jak je balíček OSHO Zen Tarot sestaven a naučíme se několik způsobů a cílů jeho výkladu ve spojení s vlastním citem a intuicí.
  • Dostaneme se do kontaktu se svojí intuicí a vyzkoušíme si, jak ji použít při výkladu karet, i jako zdroj ve svém životě a při práci s klienty.

Doprovázet nás budou aktivní meditace OSHO Dynamická meditace, OSHO Kundalini a OSHO Evening meeting (večerní setkání).

Vatayana_Profil_Web_240x270Vatayana (Indie/Německo) je senior trenérkou meditačních výcviků, terapií, workshopů v OSHO International Meditation Resort v indické Puně, i po celém světě. Byla v Oshově skupině od 80. let a následně se spolupodílela na organizaci chodu OSHO International. Díky tomu může sdílet esenci OSHO meditací v té nejpůvodnější formě.

Sama používá OSHO Zen tarot jako velmi názorný a dobře srozumitelný prostředek v individuálních sezeních i ve skupině.

Reference na lektorku: Kurz OSHO meditací s Vatayanou se těžko popisuje, tu její esenci, přístup, hloubku, klid, energii musíte zažít na vlastní kůži…. díky ní mi OSHO meditace ukázaly další rozměr. Také jsem si velmi odpočinula a dlouho ve mě setkání láskyplně rezonovalo….. srdečně děkuji! — Katka

Přespání je možné na místě ve vlastním spacáku.

Výcvik probíhá v angličtině s tlumočením do češtiny.

Na výcvik si přineste vlastní balíček karet OSHO Zen Tarot, je nutné mít alespoň 1 do dvojice.

Výcvik probíhá v Praze od pátku 16:30 a končí v neděli do 17:00. V sobotu a neděli začíná program v 8:00 ráno (s přestávkami na snídani, oběd a večeři). V pátek a sobotu se končí kolem 21h.

Cena výcviku: 5600,- při včasné registraci do 15.9.2024, později 7500,-

Registrace přes formulář, dotazy e-mailem na oshocentrum@gmail.com


 

OSHO Intuitive Tarot Training

We are happy to announce OSHO Intuitive Tarot Training in Czech republic with Vatayana, senior OSHO meditations facilitator and trainer.

OSHO Zen Tarot is definitely not a traditional tarot in the sense that you play with prediction. Rather it is a transcendental game of Zen which mirrors the moment, unwaveringly presenting what is here, now, without judgment or comparison. This game is a wake-up call to tune in to sensitivity, intuition, compassion, receptivity, courage and individuality.

This training is for people who want to learn how to work with the different OSHO Tarot cards – there are 4 Osho decks with which we are going to work. If you have another Tarot Deck you can bring it and we can look at it, but in this course we focus only on the OSHO Cards. We can do an opening inauguration if you bring brand new package of OSHO tarot.

We will learn

  • how the deck is build up and several ways how to use it in connection with our sensitivity and intuition and for which purpose to use it.
  •  how we can experience intuition – what is meant by it and how can we get in touch our intuition.

The frame of workshop are active meditations OSHO Dynamic, OSHO Kundalini and OSHO Evening Meeting.

Vatayana studied healing paedagoge in Germany and is part of the meditation training team in the OSHO International Meditation Resort, Pune, India where she visits and takes part in the work as meditation since many years and coordinates OSHO Global Connections. As well as she travels facilitating Osho meditative therapies, meditation trainings, workshops and OSHO Festivals.

Difficult to describe the OSHO meditation training with Vatayana — her essence, approach, profundity, peace, energy you need to experience yourself… thanks to her I found new dimension in OSHO meditations. I also relaxed a lot and the meeting resonated for long time inside me…. thanks from my heart! — Katka

Early bird registration 5600 CZK, later 7500 CZK.

Register by filling this formular or by e-mail to oshocentrum@gmail.com.