OSHO Kundalini meditace

Tato meditace je nejvhodnější na pozdní odpoledne, nebo dobu západu slunce, hluboce nás uvolňuje ke konci dne. Plné ponoření se do třesení a tance v první části meditace pomáhá rozpusit naše zatuhlé bytí, místa kde byla naše energie potlačena a zablokována. Tato energie pak může volně plynout, tancovat a být transformována do blaženosti a radosti. Druhá polovina meditace umožňuje této energii plynout vzhůru a vystoupat do ticha.

Meditace trvá 60 minut, má 4 fáze a končí třemi zvuky gongu:

1. fáze: třesení (15min)

Buďte uvolnění a nechte celé své tělo se třást. Prociťujte energie stoupající nahoru od chodidel. Celí se uvolněte a staňte se tím třesením. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

2. fáze: tanec (15min)
Tančete … jakkoli to cítíte. Nechte celé tělo pohybovat se tak, jak samo chce. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

3. fáze: pozorování (15min)
Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku.

4. fáze: klid (15min)
Nechte oči zavřené, lehněte si a zůstaňte v klidu.

Pokud děláte Kundalini meditaci, dovolte třesení – nedělejte ho! Stůjte v klidu, pociťujte jak přichází a když se vaše tělo začne trochu chvět, pomozte mu, ale nezačněte ho dělat! Užijte si ho, ciťte tu blaženost, dovolte mu přijít, přijměte ho, přivítejte ho, ale nekonejte! Užívejte si ho, nechte se jím oblažit, dovolte ho, přijímejte ho, přivítejte ho, ale nesnažte se.
Pokud budete usilovat, stane se cvičením, tělesným cvičením. Třesení tu bude, ale pouze na povrchu. Neprostoupí vámi. Zůstanete pevní jako kámen, jako skála. Zůstanete tím manipulátorem a tělo bude jen následovat. Tělo tu není otázkou, vy jste tou otázkou.
Když říkám třeste se, znamená to, že by se vaše pevnost, vaše zkamenělé bytí mělo otřást v samém základě tak, že se stane tekutinou, roztaje, rozproudí se. Když se vaše zkamenělé bytí stane tekuté, vaše tělo ho bude následovat. Pak nebude ten, kdo se třese, ale pouze samo třesení. Nikdo ho nedělá, jednoduše se děje. Ten kdo činí zmizí.
Užívejte si to, ale nesnažte se. Pamatujte, že vždy, když se snažíte, neužijete si to. Je to protiklady, nikdy se nepotkají. Pokud se snažíte, nemůžete si to užít. Pokud si to budete užívat, nemusíte se snažit.
— Osho: Hsin Hsin Ming: The Book of Nothing #2


Instrukce k OSHO Kundalini meditaci (v angličtině)

Bližší pohled na OSHO Kundalini meditaci (v angličtině)