OSHO Zen Tarot – transcendentální hra

OSHO Zen Tarot není tradičním tarotem sloužícím k vykládání budoucnosti. Je to transcedentální zenová hra zrcadlící současný okamžik bez posuzování a porovnávání. Probuzí naši intuici, soucit, odvahu a bytí v přítomnosti. Karty jsou branou do meditace, komunikují s naším podvědomím i nadvědomím, promlouvají jazykem našeho vnitřního já, probouzejí v nás porozumění a bystrost.

Nikdy jste tarot nevykládali?

Tarot je jednou z nejjednodušších a zároveň nejpřímějších cest dostat se k jádru věci, k tomu, co je skryto pod povrchem. Je starým nástrojem uvědomování, zrcadlem duše, ukazujícím co se děje uvnitř našeho nitra a přinášejícím vhledy a inspiraci pro správnou volbu v našem životě.

Tradiční tarot vznikl v alchymistickém prostředí středověku, je plný mystiky a pro současného člověka těžko pochopitelný.  Často je vnímán jako příliš přísný až krutý.

tarot-diamand500OSHO Zen Tarot je inspirován mystikou Osha, v které se prolíná učení o meditaci, vnitřní hloubce i transpersonálních rovinách bytí s lehkostí a užíváním si života v radosti a oslavě společně s ostatními. Díky tomu se brzy stal jedním z nejpopulárnějších tarotových balíčků. Je znám svojí hloubkou, zenovou přímostí, ale i laskavostí a nádherným zpracováním.

OSHO Zen Tarot opouští  tradiční tarot, jde za hranici předpovídání, do kterého tradiční tarot postupně klesl, zpět k cestě naší duše v tomto životě. Vede nás k větší pravdivosti, vědomí a kontaktu se svou intuicí.

Každá karta nám zrcadlí jinou životní situaci a z různých sfér lidského bytí – energie, mysli, plynutí…

Při intuitivním výkladu, ať už pro sebe, nebo pro své blízké, odkrýváme naši otázku na 3 různých úrovních – mysli, srdce, bytí.

OSHO Zen tarot lze použít i v tradičních výkladovým schématech jako je diamant (viz obrázek výše).  Je to jeden z nejjednodušších způsobů výkladu a jednotlivé pozice mají tento význam:

1 – téma
2 – vnitřní kvality, které jsou skryty
3 – vnější kvality, působení na venek
4 – rada
5 – výsledek

Naučit se používat OSHO Zen tarot a probudit svoji intuici můžete na výcviku Intuitivní OSHO Zen tarot s Vatayanou  – senior facilitátorkou OSHO meditací a meditativních terapií, ženou, která se také podílí na vedení OSHO meditačního resortu v indické Puně.