Author Archives: Shivo

Co jsou to OSHO meditace?

Jaký je rozdíl mezi OSHO meditacemi a jinými meditačními technikami? OSHO meditace propojují staletími ověřené meditační techniky východu s moderními terapeutickými metodami západu. Sednout si a v tichu se ponořit do svého nitra je pro současného člověka velmi obtížné. A právem. Současný člověk je totiž jiný. Jsme zavaleni spoustou informací, řízeni různými pravidly, je na nás kladeno nespočet nároků a náš

Čtěte dál

OSHO o Kundalini meditaci

Není třeba probouzet kundalini, sídlo energie v podobě stočeného hada. Děláme zde Kundalini meditaci, ale cílem není probudit kundalini, cíl je jiný. Cílem je roztančit kundalini energii ve vás. Energie uvnitř vás je prozatím spící … k tomu abyste ji probudili, musíte ji zasáhnout, zatřást s ní. Z mé vlastní zkušenosti není třeba ji probouzet, stačí si s ní zatancovat,

Čtěte dál

OSHO Dynamická meditace – proč ji dělat?

OSHO Dynamická meditace je účinným nástrojem k prolomení nezdravých stereotypů, které si budujeme v civilizovaném světě, a návratu ke své původní energii a potenciálu. Vyžaduje Vaši plnou účast, trochu se zapotíte, ale výsledek stojí za to! Je to prosté, podívejte se na malé děti. Jsou plni energie, nadšení, zájmu, radosti, někdy i vzteku a smutku – prostě žijou to co

Čtěte dál

OSHO Zen Tarot – transcendentální hra

OSHO Zen Tarot není tradičním tarotem sloužícím k vykládání budoucnosti. Je to transcedentální zenová hra zrcadlící současný okamžik bez posuzování a porovnávání. Probuzí naši intuici, soucit, odvahu a bytí v přítomnosti. Karty jsou branou do meditace, komunikují s naším podvědomím i nadvědomím, promlouvají jazykem našeho vnitřního já, probouzejí v nás porozumění a bystrost. Nikdy jste tarot nevykládali? Tarot je jednou z nejjednodušších

Čtěte dál

OSHO o pomáhání ostatním

Je dobré pomáhat ostatním, protože ve skutečnosti žádní lidé nejsou “ostatní”. Pomáháním ostatním pomáháte sami sobě, protože každý jsme částí někoho jiného. Jsme spolu propojeni. Pokud pomůžu tobě, abys byl šťastný, budu také šťastný. Pokud ti pomůžu k neštěstí, sám budu nešťastný. Naše životy jsou tu spolu, je tu pospolitost, nejsme odděleni. Na periferii můžeme být odděleni, v jádru jsme

Čtěte dál

Osho: Dech nás spojuje

Bez dechu nejste živí. Dech a život jsou synonyma. Dýchání je zdrojem života a život je s ním hluboce spjat. Proto v Indii ho nazýváme pránou. Jedno slovo pro oboje… elán a bytí na živu. Tvůj život je tvůj dech. Dech je mostem mezi tebou a tvým tělem. Neustále tě spojuje s tvým tělem, vztahuje tě ke tvému tělu. A

Čtěte dál

Osho: Pohyb a nehybnost

“Na okraji je tanec a v samém středu je naprostý klid. Meditace neznamená, že zavřete oči a klidně sedíte. Když Buddha klidně a nehybně sedí pod stromem bódhy, všechno uvnitř něj tančí – je to tanec vědomí. Samozřejmě není vidět, ale je to tanec, protože nic není v naprostém klidu. Klid je nereálné slovo; v realitě není nikdy nic v

Čtěte dál

Osho: Skutečné přátelství

I value friendliness higher than love. There is nothing higher than friendliness. I know you must have noticed that I have not used the word ”friendship.” Up till yesterday I was using it, but now is the time to tell you of something greater than friendship – friendliness. Friendship can also be binding, in its own way, like love. It

Čtěte dál

Osho: Neexistuje zkratka

Meditace je dlouhá cesta a neexistuje žádná zkratka. Kdokoli vám říká, že existuje zkratka, vás klame. Je to dlouhá cesta, protože změna je velmi hluboká, a dokonána je po mnoha životech – mnoha životech návyků, myšlení, přání. Cestou meditace se také zbavujete struktury mysli. Ve skutečnosti je to téměř nemyslitelné – ale stává se to. Stát se meditujícím je největší

Čtěte dál

Osho: Miluj sebe

Neustále přemýšlíme jen o lásce k někomu jinému. Muž přemýšlí o lásce k ženě, žena přemýšlí o lásce k muži; matka přemýšlí o lásce k dítěti, dítě přemýšlí o lásce k matce; přátelé přemýšlejí o vzájemné lásce. Ale dokud nezačneme milovat sebe, nemůžeme milovat nikoho jiného. Milovat někoho jiného můžete jen tehdy, máte-li lásku ve svém nitru. Rozdávat můžete jen

Čtěte dál
1 2