Jak začlenit meditaci do všedního dne?

Ráno je nejvhodnější doba. Jste svěží, vše je plné života a pozvedá se. Večer už často máme hlavu plnou myšlenek a vzpomínek z proběhlého dne. Meditace je náročnější.

Nemáte ráno celou hodinu na meditaci?

Nevadí. Začněte s krátkými meditacemi.

Vytvořte alespoň malý prostor pro meditaci ve svém životě. Ze začátku možná bude třeba trochu sebekázně. Často vstáváme jako automat s předepsaným sousledem ranních činností – zuby, káva, snídaně… a šup už jsme na cestě do práce ani nevíme jak 🙂

Jak přestat být automatem? I to může být vaší meditací. Udělejte si z jednotlivých činností meditaci – jako by byly posvátným obřadem. Vnesete do nich pozornost. Nepospíchejte.

Ze začátku se to bude zdát zvláštní. Proč to dělat? Potřebuji přeci co nejrychleji vše udělat a už být na cestě!

Vemte to jako experiment a sledujte i všechny myšlenky, názory a pocity, které přitom přicházejí. Když budete pozorní, možná zachytíte i to jak zase odcházejí.

Potom si začleňte do svého rána chvilku pro sebe. Seďte v klidu se zavřenýma očima. Nic nedělejte! Jen vnímejte, sledujte.
Pokud by vás vír myšlenek odnášel pry, jemně se vracejte ke svému tělu. Pomůže všimnout si dechu.

Nevytvářejte si odstup od svého těla, vnímejte ho, místo toho si vytvořte odstup od svých myšlenek.

Za začátku to bude zvláštní, ale postupně ve vás začne něco kvést. Meditace dosedá na to správné místo a nemusíte se do ní už nutit. Stává se součástí vás, stejně jako vy jste její součástí.

Sezení v tichu je také technika. Dokonce jediná technika, kterou vyučoval Buddha. Už před 2500 lety si uvědomil, že neustálý pohyb mysli nejlépe zavnímáme, když sami zůstaneme v klidu a tichu.

Pokud je mysl přiliš neklidná, vyzkoušejte OSHO meditaci modlitby. Potřebujete na ni přibližně 15 minut.

Začněte ve vysokém kleku. Nesedíte na patách, ale stehna jsou kolmo k zemi. Pozdvihněte své paže vysoko nad hlavu a otevřete ruce k nebi nad vámi. Prociťujte jak se do vás vlévá existence shůry. Energie procházející rukama a tělem jím začne jemně chvět. Prociťujte to a dovolte to, vítejte to. Jste jako listem chvějícím se ve větru. Jste jako pohár, který existence naplňuje.

Až se budete cítit naplněni, předkloňte se až se ruce a čelo dotknou země a úplně se uvolněte. Jeste jako kalich, který se zvrhl a vše z něj vytéká ven, do země.

Až se budete cítit naprosto vyprázdnění, opět se pozdvihněte do kleku a pokračujte v první fázi meditace. Celkový počet cyklů je alespoň 7. Může jich být i více, pokud tak cítíte, ale nemělo by jich být méně než 7.

Na závěr dobrá zpráva pro všechny „sovy“ – tato meditace je výborná i na večer. Pokud bude vaší poslední večerní aktivitou, pomůže hlubokému odpočinku v noci.

A pokud by se stále nedařilo, dobrým impulzem je společná meditace s ostatními 🙂