Cítíte úzkost? Buďte vědomí!

china-2224516_cr

Když cítíte úzkost, zaplavuje vás úzkost, co máte dělat? Co obvykle děláte při úzkosti? Snažíte se ji vyřešit. Zkoušíte se ji různě zbavit a více a více jí propadáte. Vytvoříte ještě větší chaos, protože úzkost nelze vyřešit přemýšlením. Nelze ji rozpustit skrze myšlení, protože samo myšlení je formou úzkosti.

Tato technika nás vybízí nic s úzkostí nedělat. Jen buďte vědomí!

Budu vám vyprávět starou anekdotu o Bokujuovi, zenovém mistrovi. Žil o samotě v jeskyni, jen občas během dne, či noci, nahlas zvolal “Bokuju”, své vlastní jméno. A pak nahlas odpověděl: “Ano, tady jsem.” Ale nikdo jiný tam nebyl.

Po čase se ho jeho žáci zeptali “Proč voláš ‘Bokuju’, své vlastní jméno, a pak si odpovídáš ‘Ano, jsem tady’?”
Odpověděl jim: “Kdykoliv začnu přemýšlet, vzpomenu si, že mám být vědomý, a proto zavolám své vlastní jméno ‘Bokuju’. V ten okamžik kdy zvolám ‘Bokuju’ a odpovím ‘Ano, jsem tu’, přemýšlení, úzkost zmizí.”

Na konci svého času, dva nebo tři roky mistr nevolal ‘Bokuju’, své jméno a už neodpovídal ‘Ano, tady jsem.’ Žáci se ho ptali: “Pane, už to neděláš?”
Odpověděl: “Nyní už je tu Bokuju stále. Je tu stále a už ho není třeba volat. Předtím mi scházel. Občas mě přemohla úzkost, zahalily mě mraky a Bokuju tam nebyl. Potřeboval jsem si vzpomenout ‘Bokuju’ a úzkost zmizela…”

Vyzkoušejte si to s vlastním jménem. Když cítíte hloubokou úzkost, zavolejte své jméno, ne Bokuju, nebo jiné jméno, ale své jméno – a pak si odpovězte “Ano, jsem tady” a prociťte tu změnu. Úzkost už nebude. Alespoň na okamžik nahlédnete za mraky a tento okamžik lze prohlubovat. Jakmile poznáte, že s pozorností mizí úzkost, přišli jste k hlubšímu poznání sebe sama a způsobu vnitřní práce.

-Osho, The Book of Secrets, Talk #41

Anglický originál najdete zde.