Cítíte úzkost? Buďte vědomí!

Když cítíte úzkost, zaplavuje vás, co udělat?

Co obvykle děláte při úzkosti? Snažíte se ji vyřešit. Zkoušíte se ji různě zbavit a více a více jí propadáte. Vytvoříte ještě větší chaos, protože úzkost nelze vyřešit přemýšlením. Nelze ji rozpustit skrze myšlení, protože samo myšlení je formou úzkosti.

Tato technika vybízí nic s úzkostí nedělat. Jen buďte vědomí!

Budu vám vyprávět starou anekdotu o Bokujuovi, zenovém mistrovi. Žil o samotě v jeskyni, jen občas během dne, či noci, nahlas zvolal „Bokuju“, své vlastní jméno. A pak nahlas odpověděl: „Ano, tady jsem.“ Ale nikdo jiný tam nebyl.

Po čase se ho jeho žáci zeptali „Proč voláš ‚Bokuju‘, své vlastní jméno, a pak si odpovídáš ‚Ano, jsem tady‘?“

Odpověděl jim: „Kdykoliv začnu přemýšlet, vzpomenu si, že mám být vědomý, a proto zavolám své vlastní jméno ‚Bokuju‘. V ten okamžik kdy zvolám ‚Bokuju‘ a odpovím ‚Ano, jsem tu‘, přemýšlení, úzkost zmizí.“

Na konci svého času, dva nebo tři roky mistr nevolal ‚Bokuju‘, své jméno a už neodpovídal ‚Ano, tady jsem.‘ Žáci se ho ptali: „Pane, už to neděláš?“
Odpověděl: „Nyní už je tu Bokuju stále. Je tu stále a už ho není třeba volat. Předtím mi scházel. Občas mě přemohla úzkost, vše zahalily mraky a Bokuju tam nebyl. Potřeboval jsem si na něj vzpomenout, ‚Bokuju‘, a úzkost zmizela…“

Vyzkoušejte si to s vlastním jménem. Když cítíte hloubokou úzkost, zavolejte své jméno, ne Bokuju, nebo jiné jméno, ale své jméno – a pak si odpovězte „Ano, jsem tady“ a prociťte tu změnu. Úzkost už tu nebude. Alespoň na okamžik nahlédnete za mraky a tento okamžik lze prohlubovat. Jakmile poznáte, že s pozorností mizí úzkost, přišli jste k hlubšímu poznání sebe sama a hlubšímu způsobu vnitřní práce.

-Osho, The Book of Secrets, Talk #41

Anglický originál najdete zde.