Proč OSHO aktivní meditace

Pokud začnete meditovat sezením, začnete tam, kde je velmi nesnadné začínat. Potkáte se hlavně se svou nezastavitelnou myslí, protože většinu dne trávíme v hlavě plánováním, přemýšlením, nebo fantazírováním. Obtížnost této cesty nás může od meditace odradit.

„Metody katarze jsou moderním potřebou. V Buddhově době nebyly potřebné, protože lidé nebyli tak potlačeni. Zavedl jsem metody katarze, protože teprve tehdy, až zneškodníte to, čím vám uškodila civilizace, se můžete stát prostí. Když se očistíte, když projdete chaotickými meditacemi, vyhodíte ven všechny ty mraky, všechnu tu tmu, pak přijde bdělost snáze. Proto napřed zdůrazňuji chaotickou, později tichou meditaci, napřed aktivní, pak pasivní.” — Osho

OSHO aktivní meditace jsou jedinečným vynálezem pro člověka současné doby a současného životního stylu. Tyto meditace jsou aktivní, pohybové nebo obsahují prvky katarze.

Aktivita, pohyb, chaos a katarze nám pomáhají, protože umožňují přesunout centrum z hlavy dolů, do srdce, a vyjádřit všechny pocity a emoce, které během běžného dne potlačujeme, protože “se to nehodí”, nebo “se to nemá”. Vystoupíme z naší věčně kontrolující mysli a spojíme se opět s vjemy a impulzy těla.

Aktivní meditace využívají pohyb a tanec, intenzivní dýchání, nebo zvuk k vybuzení a rozproudění naší energie a uvolnění se k novým možnostem bytí.

Meditace jsou vhodné pro každého, i pro úplné začátečníky bez jakýchkoliv zkušeností, a nevyžadují žádnou zvláštní fyzickou průpravu nebo kondici.

OSHO aktivní meditace jsou zvláště vhodné na
– aktivaci energie
– uvolnění těla, vyprázdnění hlavy a zbavení se stresu
– pročištění zadržovaných emocí a starých nefunkčních emočních vzorců
– posílení koncentrace a bytí v přítomnosti

Chcete meditaci zkusit?  Pravidelné ranní meditace se konají každý čtvrtek.

Chcete prohloubit svoji znalost meditací a naučit se jimi provázet i ostatní?  Pořádáme výcvik pro facilitátory OSHO meditací.