OSHO Zen Tarot – transcendentální hra

OSHO Zen Tarot není tradičním tarotem sloužícím k vykládání budoucnosti. Je to transcedentální zenová hra zrcadlící současný okamžik bez posuzování a porovnávání. Probuzí naši intuici, soucit, odvahu a bytí v přítomnosti. Karty jsou branou do meditace, komunikují s naším podvědomím i nadvědomím, promlouvají jazykem našeho vnitřního já, probouzejí v nás porozumění a bystrost.

Nikdy jste tarot nevykládali?

Tarot je jednou z nejjednodušších a zároveň nejpřímějších cest dostat se k jádru věci, k tomu, co je skryto pod povrchem. Je starým nástrojem uvědomování, zrcadlem duše, ukazujícím co se děje uvnitř našeho nitra a přinášejícím vhledy a inspiraci pro správnou volbu v našem životě.

tarot-diamand500OSHO Zen Tarot je jeden z nejpopulárnějších tarotových balíčků. Je znám svojí hloubkou, laskavostí i nádherným zpracováním. OSHO Zen Tarot je založený na tradičním tarotu, ale jde za hranici předpovídání, do kterého tradiční tarot postupně klesl, zpět k cestě naší duše v tomto životě. Byl vytvořen na základě Oshova učení zenu a směřuje nás k větší pravdivosti a vědomí. Každá karta v sobě ukrývá jistou životní lekci.

Při intuitivním výkladu odkrýváme naši otázku na různých úrovních – mysli, srdce, bytí.

OSHO Zen tarot lze použít i v tradičních výkladovým schématech jako je diamant na obrázku.  Je to jeden z nejjednodušších způsobů výkladu a jednotlivé pozice mají tento význam:

1 – téma
2 – vnitřní kvality, které jsou skryty
3 – vnější kvality, působení na venek
4 – rada
5 – výsledek

Naučit se používat OSHO Zen tarot a probudit svoji intuici můžete na výcviku Intuitivní OSHO Zen tarot s Vatayanou  – senior facilitátorkou OSHO meditací a meditativních terapií, která se také podílí na vedení OSHO meditačního resortu v indické Puně.