Výcvik

Organizujeme víkendové výcviky se senior lektorkou Vatayanou:

Výcviky probíhají v angličtině s tlumočením do češtiny.

For english click here or scroll all the way down.


Vatayana_Profil_Web_240x270Vatayana je senior terapeutka a trenérka výcviků OSHO meditací a meditativních terapií v OSHO Meditačním resortu v indické Puně, jehož část také koordinuje. Mimo to vede meditační festivaly a workshopy po celém světě.

Vatayana byla řadu let v osobní blízkosti Osha a následuje jeho vizi přenesení kvality meditace do běžné denní aktivity.


osho-zen-tarot
Výcvik intuitivní OSHO Zen tarot

OSHO Zen Tarot není tradičním tarotem sloužícím k vykládání budoucnosti. Je to transcedentální zenová hra zrcadlící současný okamžik bez posuzování a porovnávání. Probouzí naši intuici, soucit, odvahu a bytí v přítomnosti. Karty jsou branou do meditace, komunikují s naším podvědomím i nadvědomím a my se naučíme využívat intuici k jejich výkladu.

Představíme si různé sady karet, soustředit se ale budeme na OSHO Zen Tarot. Pokud máte vlastní neotevřený balíček na semináři můžeme provést jeho inauguraci.

  • Dozvíme se jak je balíček OSHO Zen Tarot sestaven, jaké jsou významy a vztahy jednotlivých karet a jejich barev.
  • Naučíme se několik způsobů a cílů jeho výkladu ve spojení s vlastním citem a intuicí.
  • Dostaneme se do kontaktu se svojí intuicí a vyzkoušíme si, jak ji použít při výkladu karet, i jako zdroj ve svém životě a při práci s ostatními lidmi.

Doprovázet nás budou aktivní meditace OSHO Dynamická meditace, OSHO Kundalini a OSHO Evening meeting (večerní setkání).

Výcvik probíhá v Praze od pátku 17:30 a končí v neděli do 17:30. V sobotu a neděli začíná program v 8:00 ráno (s přestávkami na snídani, oběd a večeři).

Termín, cena a přihláška v události: OSHO Zen tarot


OSHO Meditace: Prohloubení znalostí a facilitace

S radostí Vás zveme na výcvik vedení OSHO Meditací s Vatayanou, vhodný je jak pro zkušené facilitátory meditací, tak pro nováčky do světa OSHO meditací.

“Je spousta věcí, které se naučíte pouze tak, že je začnete sami učit.”  — Osho

Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení, ať už mezi přáteli, v meditačním centru, wellness, nebo jiném prostředí.

Témata výcviku:

  • Jedinečný přístup, myšlenky a výzkum v pozadí OSHO meditací.
  • OSHO Aktivní Meditace podrobně (Dynamická, Kundalini, Nadabrahma, Vipassana, Evening Meeting a další): jejich esence, jednotlivé fáze, rozdíly mezi nimi.
  • krátké OSHO meditace pro všední den a jak je používat v roli facilitátora
  • úloha facilitátora, instrukce a zásady, držení hranic a prostoru, praktické záležitosti
  • uvolněná komunikace, uzemnění, naladění na sebe i účastníky meditace, jak odpovídat na otázky
  • nácvik uvedení meditace před skupinou, včetně zpětné vazby
  • prostor pro Vaše otázky

Vše projdeme teoreticky i sebezkušenostně, součástí programu je 5 hodinových meditací a několik kratších. Navíc dostanete tištěný manuál (z větší části v anglickém originále, částečně přeložený do češtiny).

Tento výcvik poskytuje také OSHO Multiversita v Puně. Certifikát z výcviku vyžadují některá meditační centra, pokud u nich chcete meditace facilitovat.

Kurz OSHO meditací s Vatayanou se těžko popisuje, tu její esenci, přístup, hloubku, klid, energii musíte zažít na vlastní kůži…. díky ní mi OSHO meditace ukázaly další rozměr. Také jsem si velmi odpočinula a dlouho ve mě setkání láskyplně rezonovalo….. srdečně děkuji! — Katka

Z výcviku ve vedení OSHO meditací s Vatayanou čerpám do teď. V první řadě mi zvědomil principy předávání instrukcí k OSHO meditacím takovým způsobem, aby zůstal co nejvěrněji zachován Oshův záměr, se kterým meditaci vytvořil, a instrukce tak nejlépe posloužily i účastníkům k jejich vlastní meditaci. Druhou významnou rovinou pro mě bylo hlubší proniknutí do mé vlastní meditace. V neposlední řadě jsem prožila setkání s Oshem skrze Vatayanu, jeho přímou žačku, které pro mě bylo při Evening meetingu velmi silné až iniciační. — Prem Nirvano

Výcvik probíhá v Praze od pátku 17:30 a končí v neděli do 17:30. V sobotu a neděli začíná program v 8:00 ráno (s přestávkami na snídani, oběd a večeři).

Přespání je možné na místě ve vlastním spacáku (200 Kč/noc).

Termín, cena a přihláška v události: Výcvik vedení OSHO meditací


(english text)

OSHO Meditation: In-depth and Facilitating (3 days)

We are happy to announce OSHO Meditation facilitation training with Vatayana.

“It will be good for you also. This is my observation, that there are many things that you learn only when you start teaching them. The best way to learn a thing is to teach it.” — Osho

Enjoy deepening your understanding of the OSHO Meditations for yourself as well as learning the skills, gain the confidence, to introduce them to others – with friends, in a spa or meditation center, in your business or other professional setting.

The training is good for people already facilitating meditations to get better professional background and also for people who are new to OSHO meditations to touch the essence of them straightaway.

Difficult to describe the OSHO meditation training with Vatayana — her essence, approach, profundity, peace, energy you need to experience yourself… thanks to her I found new dimension in OSHO meditations. I also relaxed a lot and the meeting resonated for long time inside me…. thanks from my heart! — Katka

Topics include:
● The unique approach and “climate” around OSHO meditation
● The OSHO Active Meditations in-depth (Dynamic, Kundalini, Nadabrahma, Vipassana, Evening Meeting and more): the science behind each of them, the essence of their steps, the vital points that make all the difference
● Short OSHO meditations for your day, and to use while being a facilitator
● Role of facilitator, guidelines for facilitating
● Your own questions and how to respond to meditators’ questions
● Grounding, relaxed communication, equipment use, presentation practice

We go through the topics both in theory and self-experience. In addition you will get a printed manual (in english) with topics of the training.
Tea and snacks available on the place and included in the price.

Vatayana_Profil_Web_240x270Vatayana studied healing paedagoge in Germany and is part of the meditation training team in the OSHO International Meditation Resort, Pune, India where she visits and takes part in the work as meditation since many years and coordinates OSHO Global Connections. As well as she travels facilitating Osho meditative therapies, meditation trainings, workshops and OSHO Festivals.

The training begins on Friday at 5.30PM and ends on Sunday 6PM. See dates and price.

Register by filling this formular or by e-mail sent to oshocentrum@gmail.com.