OSHO Knihy a CD

CD s hudbou k OSHO meditacím

cd_dynamic_meditationK většině OSHO meditací je určena speciální hudba, která nás v meditaci podpoří a dovoluje nám dovoluje jít s každou meditací hlouběji a hlouběji. Na hudbě se často podílel přímo Osho a pozdější návrhy k obměně hudby odmítl s tím, že meditace je hotová a funkční taková jaká je a pouze naše mysl má potřebu věci neustále obměňovat a vylepšovat. Tím, že jí vycházíme vstříc, zůstáváme pod její nadvládou. Hudbu k meditacím lze zakoupit online zde.

Před praktikováním meditace ji doporučujeme vyzkoušet ve skupině společně se zkušenějšími.


OSHO knihy

osho-booksOsho sám žádnou knihu nenapsal. Všechny OSHO knihy, které jste kdy viděli, jsou poskládané z přepisů jeho promluv k danému tématu.

S OSHO knihami je spojený i takový paradox – třebaže v nich najdeme mistrovsky popsané meditační techniky, vhledy Osha k esenci meditace, jeho náhledy na fungování vztahů, ženy, muže i společnosti, které ani po desítkách let neztrácejí nic na aktuálnosti, sám Osho říkal, že význam jeho slov není podstatný a nejlépe jsou na tom ti, kteří anglicky nerozumí. Ti mohou naslouchat jeho hlasu jako zpěvu ptáků ve větvích stromu, nebo zvuku tekoucího potůčku a zůstat tak v jeho přítomnosti v meditaci.

Přesto několik OSHO knih následuje :-)

Meditace – první a jediná svoboda

osho-meditace-prvni_a_jedina_svobodazákladní kniha OSHO meditací. Přibližuje Oshův náhled na meditaci, to co Osho nazývá tichem, nebo pozorováním, jde přímo k esenci OSHO meditací a přidává praktické rady pro začínající meditující.

Nic není třeba dělat, buďte jen pozorovatel, tím, kdo sleduje, sledujte ruch mysli, myšlenky prochází, touhy, vzpomínky, sny, fantazie. Jednoduše stůjte opodál a sledujte bez posuzování, odsuzování, neříkejte ani „tak je to dobře“ nebo „tohle je špatně“. (Osho)

Obsahuje popis všech nejznámějších OSHO meditací jako je OSHO Dynamická meditace, OSHO Kundalini, OSHO Nataraj, OSHO Mandala a další. Je ale vidět, že překladatel neměl s meditacemi zas tak velkou zkušenost a některé instrukce jsou přeloženy nepřesně. Použijte raději náš překlad instrukcí nebo si je přečtěte v originálu OSHO – Meditation – The first and last freedom.

OSHO – Oranžová kniha

oranzova_knihaje starší „verzí“ předchozí knihy, vydaná už v roce 1980, do češtiny přeložena jako jedna z prvních knih o meditacích již v roce 1991. Obsahuje úvod k porozumění meditacím a praktické informace pro začínající meditující. Dále pak popis jednotlivých OSHO meditací i krátkých meditačních technik pro každý den. Meditace jsou setříděny podle denní doby na ty, které se hodí na ráno (např. OSHO Dynamická meditace), odpoledne, večer. Moc sympatická malá knížka až příručkově jednoduchá a v kapesním formátu.

OSHO – Book of secrets

book_of_secretsTato kniha je k dispozici pouze v angličtině. Jde o vydání Oshových komentářů ke 112 sútrám Vigyan Bhairav Tantry, mystického učení dávné Indie, které pochází od samotného boha Šivy.

Sútry jsou krátké meditační poučky v poetickém až kryptografickém jazyce, ale jakmile jim člověk porozumí, jsou mocným a trefným nástrojem na cestě za větším vědomím i spokojenějším životem.

S některými meditacemi z této knihy se seznámíme na výcviku OSHO meditací: Prohloubení znalostí a facilitace.

OSHO – Harmonie těla a mysli – Jak se spřátelit se svým tělem

remindingknihaVnímání těla a láska k němu jsou základem fyzického i duševního zdraví a příjemného pocitu pohody. Především v západní společnosti se lidé od svého těla odcizili, naučili se ho potlačovat, považovat ho za méněcenný, někdy dokonce obtížný, přívažek. Negativní vztah k tělu však ovlivňuje psychiku a negativní mysl zpětně působí na tělo, což se následně projeví nemocemi.

Moudrý člověk je člověk celistvý, který se znovu stal spontánním dítětem a miluje vlastní tělo, ten úžasný a nepředstavitelně složitý mechanismus, jehož bychom si měli vážit, neboť nám dokonale slouží v každém okamžiku, aniž bychom si to uvědomovali. Osho nazývá tělo chrámem, v němž sídlí naše pravá přirozená podstata, ten nejcennější poklad, jejž máme v sobě od narození, jenom jsme na něho zapomněli a musíme ho znovu objevit.

Tato kniha vychází ze 7-denní OSHO meditativní terapie OSHO Reminding Yourself of The Forgotten Language of Talking to Your Mind Body – Připomínání si zapomenutého jazyka komunikace se svojí myslí a tělem, v které se v hluboké relaxaci učíme komunikovat se svým podvědomím a tělem. Necháme ho opustit staré vzorce a závislosti a najít nové cesty ke zdraví a přirozenosti.

Tělo je viditelná duše a duše je to neviditelné tělo. Tělo a duše nejsou oddělené, patří k sobě, jsou částmi celku. Můžeš přijmout své tělo, milovat ho, respektovat, být za něj vděčný…
Je nejúplnějším zařízením ve vesmíru – je úžasné! A požehnáni jsou ti, kdož se nechají okouzlit. Nejříve se nechte okouzlit vlastním tělem, protože je vám nejblíže. Ve svém těle jste nejblíže přírodě. Ve vašem těle je vám nejblíže Bůh. Ve svém těle máte vody oceánů, oheň hvězd a slunce, vzduch a zemi. Reprezentuje celek, všechny elementy. Je vskutku transformující! Je to skutečná metamorfóza!
Podívejte se na zemi a pak na své tělo – to je proměna! A vy jste si toho nikdy nevšimli? Prach se stal božským – není to zázrak? A jaké další divy ještě na vás čekají? A vidíte zázraky každý den. Z bahna vyroste květ lotosu a naše krásné tělo je z prachu. (Osho)

Ke knize je přiložené CD s doprovodem k meditaci, bohužel špatné kvality. Pro případné zájemce o tuto krásnou, přirozenou a překvapivě jednoduchou meditativní terapii organizujeme cyklus 7 večerních setkání, kterými nás provede zkušená lektorka Vatayana z indického OSHO meditačního resortu.

OSHO Zen tarot

osho-zen-tarotPřekrásné velmi laskavé a zárověn naprosto nemilosrdně trefné tarotové karty inspirované Oshem. Tarot je zrcadlem našeho podvědomí. Zde se nebojte hrůz, které nám některé taroty servírují, ani růžového obláčku esoterických balíčků s vílami. OSHO Zen tarot jde přímo k věci, ale zároveň i ty negativní karty obsahují pozitivní aspekty a ukazují cestu ven. Více než výkladovými kartami je OSHO Zen tarot transcendentální zenovou hrou – hlubokou i velmi zábavnou. Klasických 78 tarotových karet obsahuje 22 karet velké arkány a 56 karet malé arkány v barvách duhy, mraků, ohně a vody. K balíčku karet je přibalena malá příručka, která pomůže s výkladem.

Pokud se chcete stát opravdovými mistry ve výkladu těchto karet pro sebe i pro ostatní, probudit svou intuici a poznat jak mohou být karty propojeny s OSHO meditacemi, můžete na výcviku OSHO Zen Tarotu s Vatayanou, senior lektorkou z indického OSHO meditačního resortu.

OSHO – Hořčičné semínko

21 promluv nad citáty z Tomášova evangelia.

Učedníci se zeptali, čemu se podobá království nebeské. Ježíš jim odvětil: „Je jako hořčičné semínko, menší než kterékoli jiné, padne-li však na úrodnou půdu, vzejde z něj veliký strom, jež ukryje všechny ptáky nebes.“

Semínko musí zemřít – a tak se stane stromem, Bůh se rozpustil do vesmíru, je všude, jako je semínko nyní v celém stromu. 

OSHO – Emoce

Zbavte se zlosti, žárlivosti a strachu … Základem všech složitých životních situací jsou silné emoce, které nejsme schopni zvládat. Tím narušujeme osobní i pracovní vztahy a negativně ovlivňujeme své zdraví. A navíc řešíme věčné dilema, protože nevíme, zda máme emoce vyjadřovat, nebo potlačovat. Existuje ale ještě třetí možnost — pochopení kořenů emocí a jejich pozorování.

OSHO – O lásce

„Láska nikdy nikoho nezraňuje. Pokud máte pocit, že vás zranila láska, mýlíte se. To se ve vás cítí zraněno něco jiného. Pokud někoho milujete, nemůže vzniknout žádný pocit bolesti. Láska vás obohacuje.“

Už v útlém dětství je deformovaná schopnost milovat i představa o lásce. Osho zde mluví o souvislostech mezi láskou a sexualitou, o milostných a partnerských vztazích, manželství, nesmyslném hledání dokonalého muže či ženy, zamilovanosti a pocitu osamělosti.

OSHO – O sexu

Od sexu k supervědomí

Sex je naprosto přirozený, přestože ho církve staletí spojovaly s hříchem a pocitem viny. Osho kriticky ukazuje, jakou škodu na lidstvu napáchalo odsuzování a potlačování sexu, a nevyhýbá se ani citlivým a intimním záležitostem. Na cestě k opravdové lásce nelze zavrhnout biologickou energii – a pokud spojíme sex s láskou a meditací, povzneseme své vědomí do neuvěřitelných výšin.

OSHO – Důvěra

Důvěra začíná sebedůvěrou, důvěrou v sebe samého. Důvěra neznamená absenci jakýchkoliv pochybností – naopak pochybnosti jsou vaším přítelem! Důvěra znamená růst. Je vlastně překročením víry, která je – na rozdíl od důvěry – pevně daná. Žít bez jistoty a pocitu bezpečí je skutečně odvážné! V životě přece nic není zaručeno, a právě to je třeba se naučit respektovat. Žít znamená běžet, důvěřovat znamená jít stále vpřed, stále nově „věřit“ … důvěřujte životu a dejte věcem volný průběh.

OSHO – Tvořivost

„Nepotřebujete více informací, aby začala být inteligence aktivní, potřebujete více meditace. Potřebujete být více v tichu a méně přemýšlet. Potřebujte méně mysli a více srdce.“

Tvořivost nemusí být nutně spojována s uměleckou tvorbou – jedná se spíš o vnitřní stav, o způsob, jakým se věnujeme libovolné činnosti. Být tvořivý znamená těšit se ze života a prožívat vše nanovo, svěže a nezatíženě. Tvořivý člověk miluje to, co dělá, a nestará se o to, jestli se dočká uznání a úspěchu.

OSHO – O ženách | O mužích

Láska je na začátku pouze nevědomý fenomén. Pouze když si ji uvědomujete a když stále více meditujete, začne být drahocenná a dosahovat závratné výše. Důvěrná známost s jednou ženou nebo jedním mužem je lepší než mít mnoho povrchních vztahů. Láska není sezonní květina, trvá léta, aby vyrostla. Pouze když roste, přesahuje biologii a začíná mít v sobě něco duchovního. Když budete s mnoha ženami nebo mnoha muži, budete povrchní – možná pobavení, ale povrchní. Vztah s jedním člověkem je nesmírně prospěšný a přispívá k tomu, že můžete pochopit jeden druhého mnohem důvěrněji. Jestliže jste muž, buďte v hlubokém důvěrném vztahu se ženou. Rozviňte svou důvěru tak, aby všechny překážky zmizely. Přibližte se jeden k druhému tak blízko, abyste mohli pohlédnout hluboko do ženy a žena mohla pohlédnout hluboko do vás. Jestliže máte víc vztahů, budete muset lhát, být neupřímný a říkat věci, které nemyslíte vážně – a ženy to vše budou tušit. Je velmi obtížné získat důvěru ženy, jestliže máte nějaký další vztah.“

V knize O mužích Osho používá různé archetypy (Adam, Robot, Žebrák, Milenec, Politik, Hazardér a Tvůrce), aby vysvětlil, jak muži fungují a jak mohou dospět k osvobození a k plnohodnotnému a naplněnému životu.

OSHO – Nebojte se tmy

Všechna důležitá tajemství života jsou ukryta ve tmě. Tma není pouhým protikladem světla. Světlo a tma jsou dvě strany jedné mince a hrají v lidském životě stejně důležitou roli. Lidská mysl ale začala tmu odmítat a bát se jí, stvořila z ní negativní jev, protože ji spojila se samotou. Ze tmy se stal symbol strachu. A přitom nabízí lidem neuvěřitelné dary. Díky tmě jsme schopni objevovat sami sebe, relaxovat a nacházet vnitřní klid. Je třeba zbavit se strachu ze tmy a snažit se víc a víc pronikat do jejích hlubin.

OSHO – Nebezpečná pravda – Odvaha přijmout nepoznatelné

„Život je oslava a tanec a zpěv a věčná blaženost – prožívání života Zorby Buddhy, který spojuje vše krásné, co nabízí tento svět, s nejvyšším poznání jednoty člověka a celého vesmíru.“

Pro politiky a představitele náboženství je to ale nebezpečná pravda, protože ten, kdo ji pochopí, vystoupí z davu a už se nedá ničím ani nikým ovládat, protože poznal krásu osobní svobody.

OSHO – Jóga

Osho zde pomáhá pochopit význam nejdůležitějších Pataňdžaliho jógových súter. Pataňdžali je považován za otce rádžajógy neboli „královské stezky“. Jeho systém, který popisuje osm pilířů jógy, je nejcelistvějším a nejobsáhlejším pohledem na jógu, jaký nám zanechala starověká indická kultura. Tato kniha je neocenitelným pomocníkem pro začínající i zkušené jogíny a pro všechny, kdo chtějí lépe porozumět složitému vztahu mezi tělem a myslí.

OSHO – Nebojte se ztratit hlavu

„Satčitánanda… Bez ohledu na význam toho slova se už jen to, jak zní, hluboce dotýká mého srdce. Je to zvuk ticha, zvuk nejvyššího prožitku, zvuk, který slyšíte, když jste jen vy a vesmír. Význam není vůbec důležitý, protože význam náleží mysli. Satčitánanda přesahuje jakýkoli význam. Rezonuje uvnitř vašeho bytí, vytváří jemnou harmonii, hluboký klid, tajemný pocit uspokojení, vyrovnanosti s tímto světem, s vesmírem, se samotnou existencí – a nejen s existencí, ale také se sebou.“ Staňte se opět sami sebou. Nezůstávejte lvem myslícím si, že je ovce.

OSHO – O čakrách

Člověk je sedmibarevná duha – sedm základních čaker a sedm různých těl nacházejících se v sedmi rovinách lidského bytí. Třebaže Osho většinou mluví pouze o mysli, srdci a středu bytí pod pupkem, zde se věnuje celému systému sedmi čaker.

Pro toho, kdo raději zakouší než čte, pořádáme meditace, které přináší vědomí do jednotlivých čaker: OSHO meditace Dýchání do čaker a OSHO meditace zvuky čaker.

OSHO – Jak nás klame mysl

Na rozdíl od zvířat máme schopnost představovat si to, co není skutečné nebo v naší bezprostřední blízkosti, ale rovněž na tom lpět. Mysl si také umí najít důkazy pro jakýkoliv svůj názor, obhájí cokoliv, co ji napadne. Každý člověk vnímá a interpretuje skutečnost jinak než ostatní – žijeme neustálými projekcemi do okolního světa. Proto je třeba mysl mechanismus mysli poznat, pochopit její omezení a hledat realitu, která ji přesahuje.