OSHO Knihy a CD

OSHO knihy

osho-booksOsho sám žádnou knihu nenapsal. Všechny OSHO knihy, které jste kdy viděli, jsou poskládané z přepisů jeho proslovů k danému tématu. Spousta jich je přeložených do češtiny, některé krásné bohužel ne.

S OSHO knihami je spojený i takový paradox – třebaže v nich najdeme mistrovsky popsané meditační techniky, vhledy Osha k esenci meditace, jeho náhledy na fungování vztahů, ženy, muže i společnosti, které i po desítkách let neztrácejí nic na aktuálnosti, sám Osho říkal, že význam jeho slov není podstatný a nejlépe jsou na tom ti, kteří anglicky nerozumí. Ti mohou naslouchat jeho hlasu jako zpěvu ptáků ve větvích stromu, nebo zvuku tekoucího potůčku a zůstat tak v jeho přítomnosti v meditaci.

Přesto několik nejzajímavějších OSHO knih následuje :-)

 

Meditace – první a jediná svoboda

osho-meditace-prvni_a_jedina_svobodazákladní kniha OSHO meditací. Přibližuje Oshův náhled na meditaci, to co Osho nazývá tichem, nebo pozorováním, jde přímo k esenci OSHO meditací a přidává praktické rady pro začínající meditující.

Nic není třeba dělat, buďte jen pozorovatel, tím, kdo sleduje, sledujte ruch mysli, myšlenky prochází, touhy, vzpomínky, sny, fantazie. Jednoduše stůjte opodál a sledujte bez posuzování, odsuzování, neříkejte ani „tak je to dobře“ nebo „tohle je špatně“. (Osho)

Obsahuje popis všech nejznámějších OSHO meditací jako je OSHO Dynamická meditace, OSHO Kundalini, OSHO Nataraj, OSHO Mandala a další. Je ale vidět, že překladatel neměl s meditacemi zas tak velkou zkušenost a některé instrukce jsou přeloženy nepřesně. Použijte raději náš překlad instrukcí nebo si je přečtěte v originálu OSHO – Meditation – The first and last freedom.

 

OSHO – Oranžová kniha

oranzova_knihaje starší „verzí“ předchozí knihy, vydaná už v roce 1980, do češtiny přeložena jako jedna z prvních knih o meditacích již v roce 1991. Obsahuje úvod k porozumění meditacím a praktické informace pro začínající meditující. Dále pak popis jednotlivých OSHO meditací i krátkých meditačních technik pro každý den. Meditace jsou setříděny podle denní doby na ty, které se hodí na ráno (např. OSHO Dynamická meditace), odpoledne, večer. Moc sympatická malá knížka až příručkově jednoduchá a v kapesním formátu.

 

OSHO – Book of secrets

book_of_secretsTato kniha je k dispozici pouze v angličtině. Jde o vydání Oshových komentářů ke 112 sútrám Vigyan Bhairav Tantry, mystického učení dávné Indie, které pochází od samotného boha Šivy.

Sútry jsou krátké meditační poučky v poetickém až kryptografickém jazyce, ale jakmile jim člověk porozumí, jsou mocným a trefným nástrojem na cestě za větším vědomím i spokojenějším životem.

S některými meditacemi z této knihy se seznámíme na výcviku OSHO meditací: Prohloubení znalostí a facilitace s Vatayanou.

 

OSHO – Harmonie těla a mysli – Jak se spřátelit se svým tělem

remindingknihaVnímání těla a láska k němu jsou základem fyzického i duševního zdraví a příjemného pocitu pohody. Především v západní společnosti se lidé od svého těla odcizili, naučili se ho potlačovat, považovat ho za méněcenný, někdy dokonce obtížný, přívažek. Negativní vztah k tělu však ovlivňuje psychiku a negativní mysl zpětně působí na tělo, což se následně projeví nemocemi.

Moudrý člověk je člověk celistvý, který se znovu stal spontánním dítětem a miluje vlastní tělo, ten úžasný a nepředstavitelně složitý mechanismus, jehož bychom si měli vážit, neboť nám dokonale slouží v každém okamžiku, aniž bychom si to uvědomovali. Osho nazývá tělo chrámem, v němž sídlí naše pravá přirozená podstata, ten nejcennější poklad, jejž máme v sobě od narození, jenom jsme na něho zapomněli a musíme ho znovu objevit.

Tato kniha vychází ze 7-denní OSHO meditativní terapie OSHO Reminding Yourself of The Forgotten Language of Talking to Your Mind Body – Připomínání si zapomenutého jazyka komunikace se svojí myslí a tělem, v které se v hluboké relaxaci učíme komunikovat se svým podvědomím a tělem. Necháme ho opustit staré vzorce a závislosti a najít nové cesty ke zdraví a přirozenosti.

Tělo je viditelná duše a duše je to neviditelné tělo. Tělo a duše nejsou oddělené, patří k sobě, jsou částmi celku. Můžeš přijmout své tělo, milovat ho, respektovat, být za něj vděčný…
Je nejúplnějším zařízením ve vesmíru – je úžasné! A požehnáni jsou ti, kdož se nechají okouzlit. Nejříve se nechte okouzlit vlastním tělem, protože je vám nejblíže. Ve svém těle jste nejblíže přírodě. Ve vašem těle je vám nejblíže Bůh. Ve svém těle máte vody oceánů, oheň hvězd a slunce, vzduch a zemi. Reprezentuje celek, všechny elementy. Je vskutku transformující! Je to skutečná metamorfóza!
Podívejte se na zemi a pak na své tělo – to je proměna! A vy jste si toho nikdy nevšimli? Prach se stal božským – není to zázrak? A jaké další divy ještě na vás čekají? A vidíte zázraky každý den. Z bahna vyroste květ lotosu a naše krásné tělo je z prachu. (Osho)

Ke knize je přiložené CD s doprovodem k meditaci, bohužel špatné kvality. Pro případné zájemce o tuto krásnou, přirozenou a překvapivě jednoduchou meditativní terapii organizujeme cyklus 7 večerních setkání, kterými nás provede zkušená lektorka Vatayana z indického OSHO meditačního resortu.

 

OSHO Zen tarot

osho-zen-tarotPřekrásné velmi laskavé a zárověn naprosto nemilosrdně trefné tarotové karty inspirované Oshem. Tarot je zrcadlem našeho podvědomí. Zde se nebojte hrůz, které nám některé taroty servírují, ani růžového obláčku esoterických balíčků s vílami. OSHO Zen tarot jde přímo k věci, ale zároveň i ty negativní karty obsahují pozitivní aspekty a ukazují cestu ven. Více než výkladovými kartami je OSHO Zen tarot transcendentální zenovou hrou – hlubokou i velmi zábavnou. Klasických 78 tarotových karet obsahuje 22 karet velké arkány a 56 karet malé arkány v barvách duhy, mraků, ohně a vody. K balíčku karet je přibalena malá příručka, která pomůže s výkladem.

Pokud se chcete stát opravdovými mistry ve výkladu těchto karet pro sebe i pro ostatní, probudit svou intuici a poznat jak mohou být karty propojeny s OSHO meditacemi, můžete na Výcviku OSHO Zen Tarotu s Vatayanou, senior lektorkou z indického OSHO meditačního resortu. Napište si o více informací na email: oshocentrum@gmail.com

 


 

CD s hudbou k OSHO meditacím

cd_dynamic_meditationK většině OSHO meditací je určena speciální hudba. Zvláště na hudbě k OSHO Dynamické meditaci a OSHO Kundalini meditaci se podílel přímo Osho a tato hudba je nedílnou součástí těchto meditací. Obměnu hudby k těmto meditacím Osho odmítl s tím, že to není potřeba, meditace je hotová a funkční taková jaká je a pouze naše mysl má potřebu věci neustále obměňovat. Každopádně tato výjimečná hudba nám dovoluje jít s každou meditací hlouběji a hlouběji.

Hudbu k meditacím lze zakoupit online zde.

Ve skupině můžete meditace vyzkoušet každý týden v Praze.