OSHO Born Again

mapa není k dispozici

Kdy:
19.02.2016
18:50 - 21:00

Kategorie:


Pořádá Prem Nadeen ve spolupráci s OSHO centrem.

OSHO Born Again (7-denní meditativní terapie)

(english see below)

Born Again (“Narodit se znovu”) je jednoduchý a přitom velmi efektivní proces, který vytvořil Osho, a s jehož pomocí můžeme jít nazpátek rovnou do vlastního dětství a spojit se znovu s přirozenými kvalitami dítěte, jako je nevinnost, vitalita, tvořivost, zvědavost, ticho, spontánnost, radost, hravost….bez toho, abychom museli řešit psychologické problémy.

Je to 7-denní proces,  který trvá 2 hodiny každý den.

Během první hodiny máš prostor a svobodu vstoupit do svého dětství a dělat, co jsi vždy chtěl dělat.

Během druhé hodiny sedíš v tichu  jako dítě a nic neděláš.

Budeš pozorovat a přitom kvést znovu do těch jedinečných kvalit dítěte a ty pak můžeš přinést do svého každodenního života. Přinese to velkou změnu jednou provždy!

OSHO Born Again na stránkách meditačního rezortu v Puně.

Tenhle úžasný experiment, kterým procházíme …..je hlavně o tom znovu dosáhnout na svoje ztracené dětství. A když říkám “tvoje ztracené dětství,” myslím tím tvojí nevinost, tvoje oči plné úžasu, nic  nevědíc, nic nemaje, ale presto cítíc sám sebe na vrcholu světa. Tyhle zlaté momenty plné zázraku, radosti, bez napětí, bez starostí, bez úzkosti, musí být znovu získány nazpět, znovuobjeveny.  Mudrc není nic jiného než kruh, který začal narozením, ušel celou cestu, dokončil se, a navrátil zpátky do toho samého bodu.  Osho

Proces je sestaven tak, abychom při něm mohli chodit do práce, starat se o rodinu atd. — pomáhá nám tím přivést vnitřní klid a meditaci do našeho běžného života.

Součástí procesu je i OSHO Kundalini meditace. Není povinná, ale doporučujeme jí pro podporu a prohloubení procesu.

PRADEEPA HT
Procesem nás provede Dhyan Pradeepa (Řecko) – Oshova žačka, zkušená absolventka řady výcviků pro individuální i skupinové procesy. Lektorka meditativní terapie OSHO Born Again. O své zkušenosti se dělí na několika místech Evropy.

 

 

Proces začíná 19.2. v 18:15 účastnickou registrací. Kundaliní ten den není.

Denní rozvrh ostatních dnů:

17:30 – 18:30 – OSHO Kundalini meditace

18:50 – 21:00 – OSHO Born Again

 

Cena:

3950 Kč.

Pro rezervaci místa na semináři je nutné uhradit zálohu 450 Kč. Záloha je vratná v případě, že se na Vaše místo přihlásí náhradník.

Peníze posílejte na účet: 2800419036/2010, IBAN CZ5720100000002800419036
Do zprávy pro příjemce napište Vaše celé jméno a Born Again

Přihlašte se přes formulář, dotazy e-mailem na premnadeen33@gmail.com

Proces si můžete vyzkoušet zdarma na Ochutnávkovém večeru OSHO Born Again 18. 2.

Těšíme se na Vás!


 

OSHO Born Again (7-day meditative therapy)

Born Again is a simple yet very effective process created by Osho to help us go straight into our childhood and reconnect with the natural qualities of the child, such as innocence, vitality, creativity, curiosity, silence, spontaneity, joy, playfulness….., without going into psychological issues.

It is a 7-day process that lasts 2 hours every day.

During the first hour you have the space and the freedom to enter into your childhood and do what you always wanted to do.

During the second hour you sit in silence, like a child, doing nothing.

You will witness yourself flourishing again in the unique qualities of the child and you could bring them into your everyday life. It  will  bring a big change forever and ever!

OSHO Born Again on the resort in Pune.

This great experiment through which we are passing is basically to achieve your lost childhood again. When I say “your lost childhood,” I mean your innocence, your eyes full of wonder, knowing nothing, having nothing, but yet feeling yourself at the top of the world. Those golden moments of wonder, joy, no tension, no worry, no anxiety, have to be regained, rediscovered. The sage is nothing but the circle that started in your birth coming full way, complete, back to the same point. Osho

During the process we can go to our work, take care of family etc. so we bring meditation and inner peace to our daily life.

Part of the process is also OSHO Kundalini meditation.
It is not mandatory but we recommend it to support and deepen the process.

PRADEEPA HT
Dhyan Pradeepa (Greece), an OSHO disciple, will guide us throught the process. She is an experienced facilitator of many group processes including OSHO Born Again meditative therapy and she is as well individual therapist. Pradeepa shares her experiences on several places in Europe.

Here you can read interview with Pradeepa

Process starts 19.2. at 18:15 with participants registration. Kundalini is not happening this day.

Schedule of the other days:

17:30 – 18:30 – Kundalini meditation
18:50 – 21:00 – Born Again
Register via form, question e-mail to premnadeen33@gmail.com

Prem Nadeen organizes this event in cooperation with OSHO center.

Price: 3950 CZK.

For the reservation of place you need to pay deposit 450 CZK. Deposit will be given back in case you find an alternate participant.

Please, send deposit to the account: 2800419036/2010, IBAN CZ5720100000002800419036

Write your full name and Born Again in the textbox.

 

You can try this process free of charge on OSHO Born Again taster.