Osho: Pohyb a nehybnost

“Na okraji je tanec a v samém středu je naprostý klid.

Meditace neznamená, že zavřete oči a klidně sedíte. Když Buddha klidně a nehybně sedí pod stromem bódhy, všechno uvnitř něj tančí – je to tanec vědomí. Samozřejmě není vidět, ale je to tanec, protože nic není v naprostém klidu. Klid je nereálné slovo; v realitě není nikdy nic v klidu.

Záleží jen na nás: My sami můžeme svůj život změnit v pouhý neklid, nebo v tanec. Nic není ve své podstatě v klidu, ale pokud je to chaotický neklid, pak je to utrpení, pak je to neuróza, pak je to šílenství. A nebo se dá tato energie využít kreativně; tehdy není neklid neklidný. Je plynulý, vznešený – začne přijímat podobu tance a písně. A paradoxní je, že jakmile se tanečník zcela oddá tanci, nastane klid – stane se nemožné a on vstoupí do centra cyklonu. Jinak se nedá klidu dosáhnout. Klid se dostaví jen v případě, že tančíte naplno.

Tento tanec má své centrum. Nemůže být bez centra. Tanec je na okraji, okraj tančí – k poznání tance je nezbytné stát se tancem. a tehdy si člověk neuvědomuje pouze tanec, ale náhle si všímá i čehosi velmi tichého a klidného.”

— Osho

 

Vyzkoušejte OSHO meditace Kundalini nebo Nataraj.