Osho: Žij v přítomnosti

Jdete-li hlouběji do meditace, mizí čas. Jestli meditace opravdu rozkvetla, není tady žádný čas. Děje se to zároveň, když mizí mysl, mizí čas. Proto po staletí mystici říkávali, že čas a mysl jsou jen dvě strany stejné mince. Mysl nemůže být bez času a čas nemůže být bez mysli. Čas je způsob existence mysli. Proto také všichni Buddhové říkají: “Žij v přítomnosti.” Život v přítomnosti je meditace; být prostě tady a teď je meditace. Ti, kteří jsou prostě tady a teď právě v této chvíli se mnou, jsou v meditaci. To je meditace – kukající kukačka, letící letadlo, vrány a ptáci, a všechno je tiché a mysl je nehybná. Nemyslíte na minulost a nemyslíte na budoucnost. Čas se zastavil. Svět se zastavil. Zastavit svět je celé umění meditace. A žít v přítomnosti znamená žít ve věčnosti.

Vychutnávat přítomný okamžik bez představy, bez myšlenky znamená okusit nesmrtelnosti.

OSHO, Oranžová kniha, str. 62-63