OSHO o Kundalini meditaci

Není třeba probouzet kundalini, sídlo energie v podobě stočeného hada. Děláme zde Kundalini meditaci, ale cílem není probudit kundalini, cíl je jiný. Cílem je roztančit kundalini energii ve vás.
Energie uvnitř vás je prozatím spící … k tomu abyste ji probudili, musíte ji zasáhnout, zatřást s ní. Z mé vlastní zkušenosti není třeba ji probouzet, stačí si s ní zatancovat, zhudebnit ji, transformovat ji v blaženou oslavu. Není třeba ji tlačit a cloumat s ní.


Na začátku (20.) století byl velký tanečník, Nižinskij. Když tancoval občas se stalo, že skočil tak vysoko, až se to zdálo být proti gravitačnímu zákonu. Vědci byli zmateni, nebylo to možné, tak vysoký skok neměl být možný, protože gravitace vám to nedovolí… Když se Nižinského ptali, jak to dokázal, odpověděl: „To by mě také zajímalo! Není ale správné říkat, že jsem to udělal, prostě se to stalo. Když se o to pokouším, nikdy se to nestane. … Stane se to jen občas, když se vůbec nesnažím, jsem pohlcen tancem tak naplno, že se moje ego ztratí… Takže jsem vzdal veškerou snahu. Stane se to, když se to chce stát a nestane, když nechce. Jediné co jsem pochopil je, že to nemohu udělat. Jen se to stane…“


Nižinskij se dostal do stavu, do kterého bych rád vzal s pomocí Kundalini meditace… tancujte v blaženosti, buďte v ní ponořeni natolik, že vaše ego nezůstane oddělené. To je vše. Potom se uvnitř vás něco stane, uniknete gravitaci. A náhle objevíte takové ticho pronikající vámi, neposkvrněné ticho, které jste dosud nepoznali. Rozpustíte se v blaženosti. A když se vrátíte budete jiným člověkem.

— Osho – Jharat Dasahu Dis Moti #14, volný překlad Shivo.


Do hloubky můžete OSHO Kundalini meditaci poznat na výcviku OSHO meditací.