Pátá čakra – tvorba a komunikace

nahrávám mapu....

Kdy:
08.06.2016
18:00 - 20:45

Kde:
Centrum Equilibré

Kategorie:


Čakry jsou energetická místa v těle vztahující se k různým oblastem života člověka. Když postupujeme od první čakry v oblasti spodního konce páteře k sedmé čakře na temenu hlavy, procházíme postupně všechna témata lidského života od narození po smrt. Polarita čaker se na této cestě střídá. První čakra má mužskou polaritu, druhá čakra ženskou, třetí mužskou a tak dále. Poslední, sedmá, čakra sjednocuje polarity a dualitu překračuje.

Čeká nás tanec a různá cvičení na téma dané čakry, včetně potkávání se s ostatními. V celé sérii večerů postupně projdeme celý náš energetický systém a dotkneme se všech hlavních témat lidské existence. Uvolníme se tak do plnějšího a hlubšího prožívání všech oblastí našeho života a najdeme v nich větší svobodu.

Pátá čakra – tvorba a komunikace

Pátá čakra je v oblasti krku, úst a uší. Je tedy primárně místem komunikace s okolím. Skrze hlas se vyjadřujeme. Skrze uši nasloucháme ostatním i sobě. Všechny emoce a pocity se odráží na našem hlase. Pokud nejsou vyjádřeny, tělo je somatizuje a projeví se v podobě akutních nebo později chronických nemocí.

Pátá čakra je místem aktivity a tvorby, po té co jsme impulz v sobě procítili a sebrali sílu k akci. Je to místo manifestace vnitřního světa ven. A také vykročení ze známého do neznáma. Souvisí s naším osobním vyšším vědomím a je nejvyšší čakrou, která se váže k naší individualitě.

V páté čakře se také shromažďují všechna přesvědčení, které jsme kdy o sobě slyšeli nebo vyslovili a která nás často po celý život svazují.

Zdravá pátá čakra nás podporuje ve svobodné tvorbě a tvůrčímu přístupu k životu.

Umíme vyjádřit co chceme a způsobem jakým chceme? Sdělujeme naše pocity a názory jasně? Nasloucháme sobě i ostatním? Tvoříme v souladu s naší vnitřní pravdou?

Gaia_Shivo_small Večerem Vás provede Gaia a Shivo, kteří s čakrovým systémem podle Osha pracují již řadu let.

Vstup 200 Kč.

Zvýhodněný vstup včetně OSHO Kundalini meditace následující od 19:30 je 300 Kč.

Čakrové večery:
3.2.  První čakra – naše kořeny
2.3.  Druhá čakra – vztahy a emoce
30.3. První a druhá čakra – individualita a vztahy
13.4.  Třetí čakra – síla a sebehodnota
4.5. Čtvrtá čakra – láska a svoboda
8.6. Pátá čakra – tvorba a komunikace
Šestá čakra – intuice a vize
Sedmá čakra – vyšší vědomí

Přečtěte si více o čakrách.