Osho: Dech nás spojuje

Bez dechu nejste živí. Dech a život jsou synonyma. Dýchání je zdrojem života a život je s ním hluboce spjat. Proto v Indii ho nazýváme pránou. Jedno slovo pro oboje… elán a bytí na živu. Tvůj život je tvůj dech.

Dech je mostem mezi tebou a tvým tělem.
Neustále tě spojuje s tvým tělem, vztahuje tě ke tvému tělu. A není jen mostem ke tvému tělu, je také mostem mezi tebou a vesmírem. Skrze tělo k tobě přichází vesmír. Tělo je vesmírem, který máš u sebe.

Tvoje tělo je součástí vesmíru, každý jeho kousek, každá jeho buňka. Dech je naší nejbližší spojnicí s vesmírem. Dech je mostem. Pokud se most rozbije, nebudeš v těle. Pokud se most rozbije, nebudeš ve vesmíru. Přesuneš se do neznámé dimenze mimo prostor a čas. Dech je také spojnicí mezi tebou a časoprostorem.

Dech se tedy stává velmi významným… nejvýznamnějším. Pokud umíš pracovat s dechem, dostaneš se do přítomnosti. Pokud umíš pracovat s dechem, získáš zdroj života. Pokud umíš pracovat s dechem, dostaneš se za prostor a čas. Pokud umíš pracovat s dechem, budeš ve světě i za ním.

— Osho